Canlı Destek Al

Girişim Elektrik Halka Arz Özet Bilgilendirme

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ, 11 – 12 – 13 Ağustos 2021 tarihlerinde 17,00 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.

15.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 12.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 27.000.000 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 6,9x olarak hesaplanmıştır

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

15.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

12.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

2.000.000 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı:

%23,48

%25,22 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

11 – 12 – 13 Ağustos 2021

Halka Arz Fiyatı:

17,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

459.000.000 TL

493.000.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%30)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%35)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%35)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%14’ü yurtiçi, yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi,

%32’si devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, hali hazırda üretilmekte olan malzemelerin üretim kapasitesinin artırılması ve yeni elektriksel komponentlerin üretim bandına eklenmesi, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım ve yenilemeleri,

%7’si hammadde ve yarı mamül alımı,

%6’sı faaliyet giderlerinde kullanılması (genel yönetim, işletme ve pazarlama, satış, dağıtım harcamaları),

%23’ü finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması,

%18’i işletme sermayesi olarak tutulması,

amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Esas Sözleşme, TTK, SPKn, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kar dağıtımı hedeflenmektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ek satış hakkının kullanılması halinde azami olarak ek satıştan elde edilecek kaynağın tümü bu amaç için kullanılacaktır. Ek satış hakkı kullanılmaz ise fiyat istikrarına ilişkin işlemler gerçekleştirilmeyecektir. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı ilgili payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gündür.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 1999 yılında satış-pazarlama, bayilik, temsilcilik yapmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu dönemde ağırlıklı olarak satış-pazarlama (distribütörlük), bayilik, temsilcilik yapmış olup, 2008 itibariyle kademeli olarak mühendislik hizmetleri, yazılım, anahtar teslim elektrik projeleri ve geniş üretim faaliyetlerini faaliyetlerine eklemiştir. Günümüzde Şirket, yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kuruluşları için elektriğin üretimi, iletişimi ve dağıtımı alanında, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörü için gerekli olan altyapının oluşturulması, kullanılan elektromekanik komponentlerin üretilmesi, teknolojik çözümler geliştirilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak entegre proje ve yazılım geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket bünyesinde bulunan AR-GE merkezinin aktif çalışmaları ile sürekli yeni ürünler geliştirilmekte ve seri imalata katılmaktadır.  Ayrıca merkez kampüsü içinde TÜRKAK akreditasyonuna sahip yüksek gerilim laboratuvarı da bulunmakta olup, saha testleri ve devreye alma hizmetleri verilmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla toplam satış gelirlerinin %35,1’ini rüzgar ve güneş enerji santrali kurulumundan elde edilen gelirler oluştururken, %26,4’ünü elektrik, iletim ve dağıtım sistemleri üretimi oluşturmuştur.

2018-2020 dönemleri arasında %56,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla 880 milyon TL gelir elde etmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %104,2 YBBO sergileyerek 2020 yılında %37,8’lik FAVÖK marjıyla 332,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 202,1 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 0,72x olup Şirket düşük borçluluk oranına sahiptir.