Canlı Destek Al

Gedik Yatırım Finansman Bono İhracı

Yurtiçinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/593 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru için Sizi Arayalım!

Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal tutarlı, 63 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 18.09.2018 tarih ve 29833736-105.02- E.9730 sayı ile onaylanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) 10. maddesinde yer alan "Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir" ifadesi gereği piyasa koşulları dikkate alınarak finasman bonosu fiyatı 0,95155 TL'ye aşağı yönlü revize edilmiştir (Basit faiz oranı %28,00'den %29,50'ye revize edilmiştir.)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 24.09.2018 ihraç tarihli, 20 milyon TL nominal tutarlı (+10 milyon TL ek satış), 63 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 20.09.2018 - 21.09.2018 tarihleridir.

Sabit fiazli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 63 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %29,50, bileşik faiz oranı %33,34, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,95155 TL'dir.