Canlı Destek Al

GYHOL Pay Alım Teklifi

Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu pay oranının %52'ye yükselecek olması nedeniyle Holding tarafından II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin diğer ortaklarına zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında  Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu 31.05.2018 tarih ve 24/686 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır.  Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ve Zorunlu Pay Alım Teklifi Talep Formu ekte yer almaktadır.

Pay  Alım Teklifi işlemleri, 04/06/2018 ile 19/06/2018 tarihleri arasında  2,72 TL fiyat ile 10,5 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.

Zorunlu Pay Alım Teklifi Talep Formu

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Saygılarımızla,