Canlı Destek Al

HUB GSYO Bedelii Sermaye Artırımı

Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL (%50 oranında) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 13.02.2020 tarihinde onaylanan, Kurul'un 25.02.2020 tarih ve 12233903-345.05.05-E.2273 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname aşağıda yer almaktadır.

HUB GSYO SPK Onaylı İzahname

Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.