Canlı Destek Al

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arz Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (“Hun Yenilenebilir Enerji”/“Şirket”) 15 – 16 Şubat 2022 tarihlerinde 1,82 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 80.000.000 TL nominal değerli B grubu pay sermaye artırımı, 50.000.000 TL nominal değerli B grubu pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 130.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30 – 13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı yaklaşık 25x olarak hesaplanmıştır. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapora ulaşmak için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

80.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

50.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%22,41

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

15 – 16 Şubat 2022

Halka Arz Fiyatı:

1,82 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

236.600.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%60 – 70’inin yurt dışı ve yurt içi yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları (özellikle yeni güneş enerjisi santrali kurulumları) yapılarak üretim kapasitesinin artırılmasında,

%30 – 40’ının Şirket’in bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Henüz oluşturulmamış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerince belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Günlük Alım Emri Taahhüdü – Şirket payları Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle paylarını halka arz eden Şirket ortağı Orhun Kartal adına her gün açılış seansında halka arz fiyatından günlük 10 milyon adet alım emri (en yüksek fiyat halka arz fiyatı olmak üzere) girileceği,

2022 Yılına İlişkin FAVÖK Taahhüdü – Bağımsız denetimden geçirilmiş 2022 yıl sonu finansal tablolarına göre hesaplanan FAVÖK tutarının izahnamede belirtilen sınırın altında kalması durumunda ilave pay oranı (bu oran %50’yi geçemeyecektir.) hesaplanarak KAP’ta duyurulacak ve izahnamede belirtilen kriterleri karşılayan yatırımcıların ilave pay alacağı

taahhüt edilmiştir.

 

Şirket, 2014 yılında H26 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, Şirket’in unvanı 2021 yılında Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket’in faaliyet konusu; güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım ve iletim şirketlerine YEKDEM kapsamında satışıdır. Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu santrallerin tamamı YEKDEM’e tabi olan yenilenebilir santrallerinden oluşmakta olup, GES’ler 58,5 MW, HES’ler 26,1 MW ve BES’ler 10,5 MW olmak üzere toplam kurulu gücü 95,1 MW’tır.

Şirket 30.09.2021 itibariyle yıllık bazda %59,7’lik büyüme ile 112,1 milyon TL ciro elde etmiştir. Aynı dönemde FAVÖK rakamı 54,7 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre sadece %2,8 büyüme göstermiştir. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık dönem itibariyle %75,8 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı ise, 2021 yılı 9 aylık dönemde %48,8 seviyesine gerilemiştir. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık net karı 2 milyon TL seviyesinde iken 2021 yılı 9 aylık finansallarında, bünyesine kattığı bağlı ortaklıklarına ilişkin pazarlıklı satın alım karı kaynaklı olarak, 290,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 30.09.2021 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı yaklaşık 12x olup, oldukça yüksek bir seviyededir.