Canlı Destek Al

İHA Halka Arz Özet Bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı A.Ş. (“İhlas Haber Ajansı” / “Şirket”) 26 – 27 Ekim 2021 tarihlerinde 4,60 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 6,7x olarak hesaplanmıştır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

22.000.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%34,38

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

26 – 27 Ekim 2021

Halka Arz Fiyatı:

4,60 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

101.200.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz ile sermaye artışı sonucu 98.027.500 TL net kaynak elde edilecektir.

Faaliyetlerin ve karlılığın artırılması için yapılacak teknolojik yatırımlar, ekipman alımları ve modernizasyonu için 47.500.000 TL,

Yurtiçi ve yurtdışı ofis açılışları, mobil ofis yatırımları için 20.000.000 TL,

Şirket için gelir getirici menkul-gayrimenkul yatırımları için 16.000.000 TL ve

Şirket’in genel faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçları için 14.527.500 TL kaynak ayrılması planlanmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası:

Henüz oluşturulmamış olup, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 1994 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin görüntülü haber servisi yapan ilk özel sektör şirketidir. Şirket Türkiye’de 25 bölge müdürlüğü ile 81 ilde hizmet vermektedir.  Şirket, yurt içinde ve yurt dışında çalışan kadrolu ve telifli 850’yi aşkın personeli, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesi ile görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretmektedir. Ayrıca, Şirket kaynakta canlı yayın yapıp bunları uydu üzerinden bütün dünyaya servis edebilme kabiliyeti veren ve çoğu Türkiye dışında bulunan 32 uplink noktasına sahiptir. Merkezine ulaşan ve işlenen haberlerden, günde ortalama 300 görüntü, 1.000 haber metni ve 3.000 fotoğrafı, İHA abonesi olan radyo, televizyon, gazete, web sitesi ve kurumlara uydu ve internet üzerinden servis etmektedir. Haber satışları 2020 yılı net satışlarının yaklaşık %45’ini oluştururken, satışların yaklaşık %36’lık kısmı abonelik satışları, %10’luk kısmı teknik hizmetler, kalan kısmı ise reklam ve ilan gelirleri ile sponsorluk ve diğer satışlardan oluşmaktadır. 

2018-2020 dönemleri arasında %18,2 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 71,4 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 38,0 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %169,8 YBBO sergileyerek 2020 yılında %28,9’luk FAVÖK marjıyla 20,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 12,4 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30.06.2021 itibarıyla net nakit pozisyonundadır.