İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulumuz 29.04.2019 tarih ve 1887 sayılı toplantısında, 300.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. İhraca ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E.7499 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özet

İhraçcı Bilgi Dokumanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu