Canlı Destek Al

İmaş Makine Halka Arz Dokümanları

İmaş Makine Sanayi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.