Canlı Destek Al

Inveo Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Kapsamında SPK Onayına Sunulan İzahname

Inveo Yatırım Holding Şirketimizin 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup aşağıda yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.