Canlı Destek Al

Inveo Yatırım Holding Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu

04.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket’in Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketin, 300.000.000 - TL (Üçyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere iskontolu ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla düzenlenen İhraç Belgesi ve ekleri ile birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 09.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Borçlanma Araçları İhracı Başvuru Formu