Canlı Destek Al

Inveo Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırım Onayı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Inveo Yatırım Holding'in 250.000.000,00 (İkiyüzellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı, Kurulun 15.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11913 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

İzahname