Canlı Destek Al

İşbir Sentetik Dokuma Halka Arz Özet Bilgilendirme

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (“İşbir Sentetik”/“Şirket”) 10 – 11 – 12 Kasım 2021 tarihlerinde 11,85 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 15.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 25.850.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 5.170.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcıların (Asgari 1.001 adet başvuru yapan yatırımcılar) taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 9,28x olarak hesaplanmıştır. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

15.500.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artımı)

10.350.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

5.170.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı:

%18,27

%21,93 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

10 – 11 – 12 Kasım 2021

Halka Arz Fiyatı:

11,85 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

306.322.500 TL

367.587.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%35)

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%23)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Şirket Çalışanları (%2)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%47,5 – 52,5’inin mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödenmesinde,

%27,5 – 37,5’inin yeni yatırımların devreye girmesi ile ilerleyen dönemde faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında,

%15 – 20’sinin yurt içi ve yurt dışı tesislerinde kapasite, verimlilik ve üretim artırımı amaçlı devam eden yatırımların finansmanı ve potansiyel organik ve/veya satın alım yoluyla büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi

amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Kar dağıtım oranı belli olmayıp, Şirket süregelen kar payı dağıtım geleneği oluşturma hedefindedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

İşbir Sentetik, 1968 yılında kurulmuştur. Şirket, plastik sektörünün alt sektörlerinden biri olan endüstriyel ambalaj ile teknik tekstil alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, endüstriyel ambalaj alanında esnek, orta boy, dökme yük konteynırları (FIBC veya Bigbag) üretimi, teknik tekstil alanında ise halı dokumacılığında kullanılan halıtabanı üretimi yapmaktadır. Şirket’in merkezi Balıkesir’deki fabrikasıdır. Bu merkez fabrikaya ek olarak, hepsi Balıkesir’de olmak üzere, ikisini aktif olarak kullandığı, üç ayrı fabrikası daha bulunmaktadır. Ayrıca Şirket’in bağlı ortaklarından İşbir Mewar firmasının Hindistan’da üretim yapan bir fabrikası bulunmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %18,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 596 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 470,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Bu satışların yaklaşık %66’sı yurt dışı pazarlara gerçekleşmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %25,5 YBBO sergileyerek 2020 yılında %27,2’lik FAVÖK marjıyla 162,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 79,7 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30 Haziran 2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 2,0x ile makul sayılabilecek bir seviyededir.