Canlı Destek Al

Kartal Yenilenebilir Enerji Halka Arz Özet Bilgi

Değerli Yatırımcımız,

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 9 ve 12 Temmuz 2021 tarihlerinde 8,00 sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10:30-13:00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiyeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

10.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 5.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 8,5x olarak hesaplanmıştır.

A1 Capital Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

10.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

5.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%27,27

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

9 ve 12 Temmuz 2021

Halka Arz Fiyatı:

8,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

120.000.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%85’i yenilenebilir enerji üretim yatırımları,

%15’i işletme sermayesi ihtiyacı

Kar Dağıtım Politikası:

Halka arzı takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 2014 yılında kurulmuştur. Şirket 9 adet bağlı ortaklığı ve bu bağlı ortaklıkların sahip olduğu; Denizli, Manisa, Sivas ve Aksaray’da bulunan ve toplam kurulu gücü 41,7 MW’a ulaşan güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen elektrik ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde elektrik dağıtım kuruluşlarına satılmaktadır.

2018-2020 yılları arasında %88,6 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 65,1 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 10,9 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Şirket, 2020 yılsonu itibarıyla Esas Faaliyet Karında %79’luk marj ile 51,4 milyon TL’ye ulaşmış olup, aynı dönemde 29,7 milyon TL Net Karı bulunmaktadır. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 3,5x ile oldukça yüksek bir noktadadır.