Canlı Destek Al

Gedik Yatırım Ücretlendirme Politikası

Yatırımcılarımızdan tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esaslar aşağıdaki tablolarda belirtmiştir.
1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte; tahsilat detayları ve zamanları tablomuzda yer almaktadır.
2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir. Tablodaki oranlar azamidir.
3. Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, İşlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, Şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir. Farklı piyasalarda uygulanan takas ve saklama ücret tarifelerini öğrenmek için Yatırımcı Temsilcisiniz ile irtibata geçilmelidir.
4. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca, Şirketimiz internet sitesinde www.gedik.com üzerinde yayınlanmaktadır.
5. Pay Senedi piyasasında gerçekleştirilen Pay Senedindeki ortaklık payına etkisi olabilen, normal emir, özel emir vb. toplu işlemlerde komisyon oranı, Ücretlendirme Politikasındaki azami tarife dışında belirlenerek Yatırımcıya bilgi verilmektedir.
Tablo Yükleniyor...