Canlı Destek Al

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Halka Arz Özet Bilgilendirme

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Konya Kağıt”/“Şirket”) 18 – 19 Kasım 2021 tarihlerinde 6,95 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 26.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcıların (Asgari 1.001 adet başvuru yapan yatırımcılar) taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 15,0x olarak hesaplanmıştır Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

26.000.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%20,00

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

18 – 19 Kasım 2021

Halka Arz Fiyatı:

6,95 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

180.700.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%30)

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%30)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup, halka arz sonucunda Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelir Halka Arz Eden Pay Sahibi Bera Holding A.Ş. (“Holding”) tarafından Şirket’e olan ticari olmayan borçların ödenmesinde (%17), Bera Holding’in kredilerinin geri ödenmesinde (%39) ve Holding şirketlerinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması (%26-%35) ile ilgili dönemde uygun finansal şartların olması ve Holding’in genel kurul kararına göre kar dağıtımında (%9-%19) kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılabilir karın en az %20’sinin nakden veya bedelsiz pay verilmesi veya her iki yöntemin birlikte kullanılarak dağıtılması hedeflenmektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 1995 yılında “Tuş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup, 2003 yılında unvanını “Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.”, 2020 yılında ise mevcut unvanı olan “Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirmiştir. Şirket mevcut durumda kağıt ve defter üretimi ile matbaa-ambalaj faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, 2004 yılında 5,5 MW gücünde kojenerasyon esaslı üretim tesisi kurarak doğalgazdan elektrik ve buhar üretimine başlayan Şirket, ürettiği enerjinin tamamına yakınını kağıt üretim tesisinde kullanmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %3,9 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 408 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise yıllık bazda %29 büyüme ile 289,5 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Yazı tabı kağıdı (bobin, ebat, fotokopi) 2020 yılı satışlarının %67,4’ünü oluştururken, ambalaj kutuları %22,3, matbaa %8,4; defter, palet, hurda matbaa, ticari mal ve diğer satışlar ise toplam %1,9’luk paya sahiptir. Şirket’in FAVÖK rakamı ise, 2018-2020 dönemleri arasında yıllık bileşik %9,8 oranında daralarak 2020 yılında 66,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise aynı dönemde gerileyerek 2020 yılında %16,2 olmuştur.  Şirket’in 2020 yılı itibarıyla net karı 170,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 30 Haziran 2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 1,3x ile makul sayılabilecek bir seviyededir.