Canlı Destek Al

Borsa İstanbul Tarafından Payların Kottan Çıkarılması

Değerli Yatırımcımız,

Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören Artı Yatırım Holding AŞ (ARTI) 'nin özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-f maddesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,