Canlı Destek Al

Kumpara Marka İzni

SPK.37.4 (15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"in Bölüm Y ve 5.
maddesi kapsamında, Türkiye Patent Enstitüsü'ne :
 
Evrak Tarihi        :    01.02.2019
Evrak No             :   2019-GE-44568
Dosya No            :   2019/09967
 
İle tescili için başvurduğumuz ve önümüzdeki dönemde yatırımcılarımıza "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler" kapsamında sunmayı düşündüğümüz " KUMPARA "
markasının kullanılmasına,  T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun  13.02.2019 Tarih ve 32992422-205.99-E.2343 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.