Canlı Destek Al

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AS Halka Arz Dokümanları

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

 

Halka Arza Katıl