Canlı Destek Al

Manas Enerji Halka Arz Özet Bilgi

Değerli Yatırımcımız,

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., 13 – 14 Temmuz 2021 tarihlerinde 9,90 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 7.800.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,7x olarak hesaplanmıştır.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

7.800.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%39,39

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

13 – 14 Temmuz 2021

Halka Arz Fiyatı:

9,90 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

77.220.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%15 – Ar&Ge ve yeni yatırımların finanse edilmesi,

%30 – Finansman yükü fazla olan kısa vadeli borçların kapatılması,

%55 – İşletme sermayesinin finansmanı,

amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 1997 yılında kurulmuştur. Enerji ve su kaynakları yönetimi konusunda ürün ve hizmetler sunan teknoloji şirketidir. Şirket’in ana faaliyet konuları gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı, buna istinaden teknolojik hizmetler sunulması ve enerji verimliliği çözümleri geliştirilmesi, bilgi sistemleri, programlama, yazılım ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanla tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunulmasıdır. 2020 yıl sonu itibarıyla doğalgaz mamul satışları ve su mamul satışları, Şirket'in gelir kaynaklarının %47 ve %32’lik kısımlarını oluşturmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %5,9 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla 54,0 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 12,8 milyon TL’lik hasılat yaratmıştır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %37,6 YBBO sergileyerek %22,7’lik FAVÖK marjıyla 12,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 1,6 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 3.42x ile oldukça yüksek bir noktadadır.