Canlı Destek Al

Martı Otel İşletmeleri A.Ş'nin SPK Tarafından Onaylanan İzahnamesi

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ödenmiş sermayesinin 87.120.000 TL'den 120.000.000 TL'ye
çıkarılması nedeniyle bedelli artırılacak 32.880.000 TL nominal değerli payların
halka arzına ilişkin hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması için Sermaye
Piyasası Kurulu'nca Onaylanan İzahnameye ulaşmak için tıklayınız.