Canlı Destek Al

Martı Otel İşletmeleri A.Ş-Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ‘ nin yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılan payların toplam nominal değeri 13.339.409,792 TL'dir. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 19.540.590,208 TL olup, kalan paylar, 8-9 Ocak 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Kurumumuz aracılığı ile  Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satış Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.