Canlı Destek Al

Martı Otel İşletmeleri A.Ş'nin SPK'ya Sunulan Taslak İzahnamesi

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ödenmiş sermayesinin 87.120.000 TL'den 120.000.000 TL'ye
çıkarılması nedeniyle bedelli artırılacak 32.880.000 TL nominal değerli payların
halka arzına ilişkin hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması için Sermaye
Piyasası Kurulu'na bugün (09.10.2017) başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası
Kurulu'na sunulan Taslak İzahnameye ulaşmak için tıklayınız.