Canlı Destek Al

Matriks Halka Arz Özet Bilgilendirme

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 30 - 31 Mart 2021 tarihlerinde 28,00 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz ediliyor. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10:30-13:00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiyeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket, ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 7.419.980 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 19,4x olarak hesaplanmıştır. 
Garanti Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

7.419.980 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%38,05

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

30 Mart– 31 Mart 2021

Halka Arz Fiyatı:

28,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

207.759.440 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleşecek olup, halka arz sonucunda Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelir Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılabilir net dönem karının asgari %25’lik kısmının dağıtılması hedeflenmektedir. Kar dağıtım politikasıyla ilgili nihai karar gerçekleştirilecek Şirket Genel Kurullarında verilecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Geri Alım Taahhüdü ve Mali Performans Garantisi bulunmaktadır.

 

Matriks 2003 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirket, bankacılık, finans ve sermaye piyasaları faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik çeşitli veri dağıtım ürünleri, yazılım ürünleri ve yazılım geliştirme hizmetleri vermektedir. Mevcut durum itibarıyla Şirket’in kurumsal müşteri portföyü 59 aracı kurum, 25 varlık yönetim şirketi, 40 banka ve 32 diğer finansal kuruluşlardan oluşmaktadır. Şirket’in %85,2 oranla en büyük gelir kalemi veri analiz ve işlem platformları gelirleridir.

Fiyat Tespit Raporunda paylaşılan bilgilere göre, Şirket 2018-2020 yılları arasında %34 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yılsonu itibarıyla 113.410.270 TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %81 YBBO sergileyerek %24,2’lik FAVÖK marjıyla 27.434.792 TL tutarına ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 16.151.015 TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı -0,5x ile net nakit pozisyonundadır.