Canlı Destek Al

Meditera Halka Arz Özet Bilgilendirme

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ, 23 - 24 - 25 Haziran 2021 tarihlerinde 28 TL sabit fiyatla Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla halka arz edilecektir.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 7.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz büyüklüğü 196.000.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyatına göre 31.03.2021 itibarıyla zımni FD/FAVÖK karşılığı 6,7x olarak hesaplanmıştır. 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Çalışanlardan Olan Yatırımcılara yapılacak dağıtımda oransal yöntem kullanılacaktır. Halka arzda kredili talep toplanması mümkündür. 

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. Kurumsal Yatırımcılar ile Çalışanlardan Olan Yatırımcıların talepleri, sadece Gedik Yatırım tarafından toplanacaktır.

Fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi

Tamamı sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar

7.000.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı

%20,59

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri

23 – 24 – 25 Haziran 2021

Halka Arz Fiyatı

28 TL

Halka Arz Büyüklüğü

196.000.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar (%59)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar (%30)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)

Çalışanlardan Olan Yatırımcılar (%1)

Konsorsiyum üyeleri

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

%5-10 Ar-Ge, patent ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi

%5-10 Marka bilinirliği ve pazar payını artırmak amacıyla pazarlama ve satış faaliyetlerinin finansmanı

%10-15 Üretim kapasitesinin artırılması

%15-20 Finansal borçların Ödenmesi

%25-30 Yurt dışı/yurt içi yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi

%30-35 İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

Kar Dağıtım Politikası

Dağıtılabilir karın asgari %20’sinin nakit kar payı olarak dağıtılması hedeflenmektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler

Yoktur.


Meditera, solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım kalibrasyon hizmetlerini vermektedir.
Üretim tesisleri, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 41.000 m2’lik bir kampüs alanında yer alan 14.840 m2 kapalı alanlı tesis ve bu tesisin içinde yer alan toplam 5.000 m2 büyüklüğünde 5 adet temiz oda ile “kontrollü alan” olarak tanımlanan laboratuvar ve üretim odasından oluşmaktadır. Öte yandan, Şirket’in üretim tesisi içerisindeki depolama alanları 8.160 m2, 4.437 paletlik depolama kapasitesine sahiptir. 2020 yılı sonu itibariyle mavi ve beyaz yakalı personel sayısı 689’dur.
Markalı ve uluslararası patentli ürünleriyle ihracat odaklı bir tıbbi malzeme üretim firması olan Meditera, ağırlıklı Avrupa olmak üzere 80 ülkede 100’den fazla firmaya ihracat yapmaktadır. İhracatın toplam satışlardaki payı %60’a yakın olup, özellikle ABD pazarında olmak üzere, yurtdışı pazarlarda büyüme hedeflenmektedir.
2020 yılında bir önceki yıla göre; satışlar %54,7, FAVÖK 136,1%, net kar 122,4% oranlarında artarak, sırasıyla, 359,3 milyon TL, 105,8 milyon TL, 60,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılına ilişkin brüt kar marjı 45,7%, FAVÖK marjı 29,4% ve net kar marjı 16,8%’dir. 

2020 yılında satışların yarısından fazlası solunum sistemleri ürün grubuna ait olup, satışların yaklaşık %27’lik kısmı ise infüzyon sistemleri ürün grubundan oluşmaktadır. Satışlar son 3 yılda (2018-2020) %34, brüt kar %37, FAVÖK %44 yıllık bileşik büyüme oranı ile artmıştır.

1Ç2021 itibarıyla Meditera’nın nakit ve benzerleri 87,1 milyon TL, finansal borç toplamı 42,0 milyon TL olup, net nakit pozisyonu 45,1 milyon TL’dir.