Canlı Destek Al

Mia Teknoloji Halka Arz Özet Bilgilendirme

Mia Teknoloji A.Ş. (“Mia Teknoloji” / “Şirket”) 15 – 16 Kasım 2021 tarihlerinde 15,80 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 8.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 4.500.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 15,5x olarak hesaplanmıştır. Metro Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

8.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

4.500.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%32,89

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

15 – 16 Kasım 2021

Halka Arz Fiyatı:

15,80 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

197.500.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%30’unun Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirket büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılması,

%10’unun reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması,

%10’unun mevcut kredilerin kapatılması,

%10’unun mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma (yurt içi ve yurt dışı),

%15’inin şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi,

%25’inin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana bilgi teknolojileri; bilişim, yazılım ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Şirket, Ankara’da Gazi Üniversitesi Tekno Plaza ve ODTÜ CoZone’da; Katar Doha’da ise QSTP’de (Qatar Science and Technology Park) faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket son dönemlerde Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek yapay zeka, derin öğrenme, görüntülü işleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi alanlarda çeşitli inovatif projeler ve yazılımlar geliştirerek Türkiye’de kamu ve özel sektörde ve uluslararası firmalarla çalışmalar yürütmektedir. Şirket’in faaliyet alanları Biyometri Teknolojileri, Trafik, Genişletilmiş (Sürükleyici) Gerçeklik ve Sağlık Teknolojileri olarak özetlenebilir. 

2018-2020 dönemleri arasında %88,5 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 86,5 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 65,1 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %106,6 YBBO sergileyerek 2020 yılında %27’lik FAVÖK marjıyla 23,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 22,2 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30 Haziran 2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 0,3x ile oldukça makul bir seviyededir.