Canlı Destek Al

Nasmed Sağlık Halka Arzı Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ, (Nasmed/Şirket) 25 – 26 Ağustos 2021 tarihlerinde 5,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere 25.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı borsada satış – sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,1x olarak hesaplanmıştır.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

25.000.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%20,00

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

25 – 26 Ağustos 2021

Halka Arz Fiyatı:

5,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

125.000.000 TL

Tahsisat Grupları:

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%20-30 ’u İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan Egepol International Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve bilgi teknolojisi donanımı gibi makine ve teçhizat yatırımı ile hijyenik zemin ve duvar kaplaması, mekanik tesisat, tıbbi gaz ve elektrik tesisatı gibi yeraltı ve yerüstü yatırımları,

%15-25’i 2009 yılında kurulmuş olan Egepol Hastanesinin modernizasyonu,

%5-15’i Evde Sağlık ve Online Sağlık Hizmetleri ile Egepol Mobil Sağlık Hizmetlerine ilişkin projelerin hayata geçirilmesi,

%5-10’u Nükleer tıp, Radyasyon Onkolojisi, Tüp Bebek ve Onkoloji gibi yeni ünitelerin oluşturulması,

%10-20’si 2021 yılı sonunda hizmet vermeye başlaması planlanan Egepol International Hastanesinin, işletmeye alınmasından sonra gereken işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması,

%5-10’u Sağlık turizmi faaliyetlerine başlanması için gereken kaynağın sağlanması,

Halka arz gelirinin kalan kısmı ile de Şirket’in ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konularında ortaya çıkabilecek fırsat niteliği taşıyacak yatırımların yapılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket’in mevcut durumda bir kar dağıtım politikası yoktur. Söz konusu politikaya ilişkin yönetim kurulu kararı, halka arzı takiben en geç Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarihe kadar alınacak ve kamuya duyurulacaktır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 2003 yılında kurulmuştur. 2009 yılında İzmir’de Özel Egepol Hastanesi’ni hizmete açarak faaliyetlerine devam etmiştir. Halihazırda 2 aktif hastanesi (Egepol Hastanesi, Egepol Cerrahi Hastanesi), 80 aktif çalışan doktor ile 38 birimde ve 225 yatak kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca 2017 yılında yapımına başlanan ve %95’i tamamlanan Egepol International hastanesinin 2021 yılı sonunda faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Öte yandan, şubat 2020’de Egepol Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonucu 4 aylık (şubat-haziran) süre boyunca erişkin yoğun bakım ünitesi ve ameliyat salonlarında tamamen, hasta yataklı servislerinde ise kısmen sağlık hizmeti verilememiş olup, 7,5 milyon TL’lik maddi kayıp 2020 yılı içinde sigorta şirketinden tahsil edilmiştir.

Şirketin 2020 toplam gelirlerinin %56’sını yatan hastalar oluştururken, gelirlerin %36’sı ayakta tedavi olan hastalar, kalan %8’i ise günübirlik hastalar ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %27,3 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 114,6 milyon TL gelir elde eden şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 38,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %47,9 YBBO sergileyerek 2020 yılında %36,3’lük marjıyla 41,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 32,9 milyon TL net karı bulunan şirketin, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,69x ile makul sayılabilecek noktadadır.