Canlı Destek Al

Naturelgaz Halka Arz Özet Bilgilendirme

Naturelgaz Halka Arz Özet Bilgilendirme

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ, 25-26 Mart 2021 tarihlerinde 8,50 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 14.981.406 adet pay ve ortak satışı yoluyla 16.382.231 adet pay olmak üzere toplam 31.363.637 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir. Şirket’in 3.136.363 adet pay için ek satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt içi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayabilecek olup Kurumsal Yatırımcı talepleri Vakıf Yatırım ve Global Menkul Değerler tarafından toplanacaktır. Yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 9,9x olarak hesaplanmıştır.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

14.981.406 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

16.382.231 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

3.136.363 TL nominal değerli pay (ortak satışı)

Halka Açıklık Oranı:

%27,27

%30 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

25-26 Mart 2021

Halka Arz Fiyatı:

8,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

266.590.914 TL

293.250.000TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

 

Yurt içi Bireysel Yatırımcı (%60)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

*Her halükârda, ek satışa konu paylar için tahsisat oranları serbestçe belirlenecektir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Altyapı yatırımları ve yurt içi organik büyüme - %50

Socar LNG hisse devrine ilişkin borç kapama - %20

Yurtdışı yatırımlar - %20

İşletme sermayesi ihtiyacı - %10

Kar Dağıtım Politikası:

Kar dağıtım politikası Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları kapsamında belirlenecektir.

Fiyat İstiktarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

2004 yılında Çalık Grubu ve Goldenberg ailesinin %50-%50 ortaklığı ile kurulan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Global Yatırım Holding’in iştiraki olarak taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) faaliyet göstermektedir. Naturelgaz, taşımalı doğal gaz sistemini, ekonomik ve coğrafi sebepler ile doğal gazın ulaşamadığı ilçe ve beldelere doğal gaz tedarik etmek üzere de kullanmaktadır. Doğal gazın kullanılacağı ilçe ve beldelerin CNG dolum tesislerine mesafesi, yol şartları ve kullanım miktarlarına bağlı olmak üzere Şehir Gazı operasyonu CNG veya LNG ile yapılmaktadır.

Naturelgaz, ayrıca doğal gaz rezervi bulunan ancak ekonomik veya coğrafi olarak boru hatlarının bağlanmasının mümkün olmadığı doğal gaz kuyularında CNG sistemi vasıtası ile gazın iletim sistemine taşınması operasyonlarını yürütmektedir.

Şirket, 2010 yılından itibaren iş kollarına Dökme CNG’nin yanında Oto CNG, Şehir Gazı, Kuyu CNG ve LNG faaliyetlerini de eklemiş olup toplamda 5 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Türkiye taşımalı doğal gaz toplam satış hacmi 2020 yılın yaklaşık 700 mcm olarak gerçekleşmiştir. Naturelgaz’ın pazar payı %25 olup en yakın rakipleri OMV ve İpragaz’ın pazar payları sırasıyla %17 ve %16’tır. Naturelgaz CNG iş kolunda  2020 yılsonu itibarıyla %72’lik pazar payına sahiptir. 

Şirket’in net satışları 2018 yılında 250,2 mn TL seviyesindeyken %34,6 YBBO ile 2020 yılı itibarıyla 453,4mn TL’sına ulaşmıştır. Şirket, satışlarının %78,4’ünü Dökme iş kolundan sağlarken %14,7 oranıyla ikinci en büyük gelir kalemi Şehir gazıdır. Şirket’in brüt karlılığı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla %21,9, %26,4 ve %26,3 olarak gerçekleşmiştir. Şirket ‘in FAVÖK’te 2018-2020 yılları arası %57,5 YBBO sergileyerek 2020 itibarıyla 96,2 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 90,2 milyon TL net karı bulunan Şirket borçluluk açısından 1,1x Net Borç/FAVÖK oranı ile makul bir konumdadır.

Halka Arza Katıl