Canlı Destek Al

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İzahname

Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 artış ile 505.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 177.400.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına  ve halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı toplantısında onaylanan izahnameye buradan ulaşabilirsiniz.