Canlı Destek Al

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Halka Arz Özet Bilgilendirme

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“PC İletişim”/“Şirket”) 24 – 25 Kasım 2021 tarihlerinde 9,50 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 9.950.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.540.659 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 11.490.659 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 7,4x olarak hesaplanmıştır. Global Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

9.950.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

1.540.659 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%25,53

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

24 – 25 Kasım 2021

Halka Arz Fiyatı:

9,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

109.161.261 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%60’ının içerik alımı ve erken ödeme indirimi,

%30’unun reklam, kreatif ajans, medya ajansı veya mecra kanalı gibi firmaların satın alımı veya kurulması,

%5’inin teknoloji, araştırma ve geliştirme yatırımları kapsamında veri işleme ve yönetim platformu kurulumu,

%5’inin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Piyasa beklentileri, Şirket’in uzun dönemli stratejileri, sermaye gereksinimi vb. hususlar dikkate alınarak dağıtılabilir net dönem karının üçte birinin dağıtılması hedeflenmektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

10 iş günü boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket medya planlama ve satın alma ajansı olarak 2009 yılında kurulmuştur. PC İletişim reklamcılık sektöründe uzmanlaşan şirketleri ile medya planlama ve satın alma alanında faaliyet göstermektedir. People ve Maya Medya markaları ile medya planlama ve satın alma ile tüm çevrimdışı mecraların planlanması ve satın alınması; UP İletişim, Forward Media markası ile tüm çevrimiçi mecraların planlanması ve satın alınması, BL İletişim, 3dots markası ile belirli içerik alanlarının yaratılması, planlanması ve satın alınması; SM Medya, Sound Media markası ile tüm radyo planlama ve satın alınması alanlarında hizmet vermektedir.

2018-2020 dönemleri arasında Şirket’in satışları yıllık bileşik %14,5 oranında daralarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 519,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk yarısında ise yıllık bazda %38,5 büyüyerek 364,0 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in FAVÖK rakamı ise, 2018-2020 dönemleri arasında %50,7 YBBO sergileyerek 2020 yılında 38,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla net karı 21,2 milyon TL olan Şirket 30 Haziran 2021 itibarıyla net nakit pozisyonundadır.