Canlı Destek Al

Penta Teknoloji Halka Arz Dokümanları

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka Arza Katıl