Canlı Destek Al

Sanica Isı Halkı Özet Bilgilendirme

Sanica Isı Sanayi A.Ş.,15 – 16 – 17 – 18 Kasım 2022 tarihlerinde 20,03 TL sabit fiyatla Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla halka arz edilecektir.

35.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecektir. Halka arz büyüklüğü 801.200.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyatına göre 30.06.2022 itibariyle son bir yıllık finansallar üzerinden FD/FAVÖK karşılığı 10,6x olarak hesaplanmıştır. 

Yurt içi Bireysel Yatırımcılara yapılacak dağıtımda oransal yöntem kullanılacaktır. Halka arzda kredili talep toplanması mümkündür.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt içi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Gedik Yatırım tarafından toplanacaktır.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı (%87,5) ve ortak satışı (%12,5)

Halka Arz Edilecek Paylar:

35.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

5.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur

Halka Açıklık Oranı:

%29,6

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

15 – 16 – 17 – 18  Kasım  2022

Halka Arz Fiyatı:

20,03 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

801.200.000 TL

Tahsisat Grupları:

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar (%50)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar (%40)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)

Konsorsiyum üyeleri:

Gedik Yatırım liderliğinde ve İntegral Yatırım eş liderliğinde kurulan konsorsiyumda 34 konsorsiyum üyesi aracı kurum

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%40’ının yurt dışında yatırımların finansmanında,

%30’unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,

%30’unun finansal borçların ödenmesinde

kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılabilir karın en az %20’sini nakit kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.


Türkiye’nin önde gelen radyatör, kombi ve boru üreticilerinden olan Sanica Isı faaliyetlerine İstanbul, Manisa ve Elazığ’da bulunan yaklaşık 105bin m2’lik kapalı alana sahip üç fabrikasıyla devam etmektedir. Manisa’da panel radyatör ve kombi üretimi gerçekleştiren firma, Elazığ fabrikasında ise altyapı ve üstyapı boru ve bağlantı parçaları üretimi yapmaktadır. İstanbul’da ise üstyapı boru üretimi gerçekleşmektedir ve aynı zamanda bu kompleks merkez ofis olarak kullanılmaktadır. Şirket yurt içi ve yurt dışı pazarlarda geçerli kalite belgeleri ile üretim yapmaktadır.

Şirket’in mevcut ürün portföyü 3 ana ürün grubundan oluşmaktadır:

  • Radyatör
  • Boru
  • Kombi  

Şirket’in 30.06.2022 itibarıyla cirosunun %63’ünü radyatör grubu, %30’unu boru grubu ve %5’ini kombi grubu oluşturmaktadır. Aynı dönemde, radyatör grubu satış hasılatının %77’si, boru grubunun %19’u ve kombi grubunun %4’ü ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket toplamda 54 ülkeye ihracat yapmakta olup toplam ihracatın %85’ine yakını Avrupa bölgesine gerçekleşmektedir. Sanica Isı’nın toplam 586 çalışanı bulunmaktadır.

2022 yılı ilk 6 aylık dönem itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; satışlar %82,6 ve FAVÖK %86,0 oranlarında artarak sırasıyla, 511,1 milyon TL ve 137,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin brüt kar marjı %33,4 ve FAVÖK marjı %26,8’dir.

Ayrıca ilgili dönem itibarıyla Sanica Isı’nın nakit ve nakit benzerleri 39,2 milyon TL, finansal borç toplamı 731,9 milyon TL olup, net borç pozisyonu 692,7 milyon TL’dir.

Bilgilerinize sunarız.