Canlı Destek Al

Tera Yatırım Halka Arz Dokümanları

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.