Canlı Destek Al

Turk ilaç Halka Arz Özet Bilgilendirme

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., 25-26 Şubat tarihlerinde 10 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 10.050.000 adet pay ve ortak satışı yoluyla 13.400.000 adet pay olmak üzere toplam 23.450.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir. Şirket’in 2.000.000 adet pay için ek satış hakkı bulunmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 3Ç20 son 12 ay olarak dikkate alındığında 8,2x, 2020 yıl sonu olarak dikkate alındığında ise 9,4x olarak hesaplanmıştır. 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için
tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi

Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar

10.050.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

13.400.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)
Ek Pay Satışı 2.000.000 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı

%30,4

%33 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri

25 - 26 Şubat 2021

Halka Arz Fiyatı

10 TL
Halka Arz Büyüklüğü

234.500.000 TL

254.500.000 TL (ek satış dahil)
Tahsilat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcı (%35)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı (%35)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcı (%30)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

%35 Finansal ve kısa vadeli borç ödemeleri

%30 Hammadde temini

%20 İşletme sermayesi

%15 Yatırımların finansmanı

*Şirket, yukarda belirtilen tutarlardan sonra nakit kalması durumunda pazar ve ürün araştırma faaliyetlerine ek fon ayırmayı planlamaktadır.  
Kar Dağıtım Politikası Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şeklinde ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. İlgili düzenlemeler ve mali imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, pay sahiplerime kar dağıtımı hedeflenmektedir.
Fiyat İstikrarı İşlemleri 30 gün boyunca planlanmaktadır.
Teşvikler Yoktur.

TURK İlaç ve Serum Sanayi AŞ Ankara-Akyurt bölgesinde bugün itibarıyla sahıip olduğu toplam 56.000 metrekare alandaki üretim tesisleri en ileri teknolojilerle donatılmış ve tüm üretim ekipmanları uluslararası normlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. Tüm üretimler Güncel İyi Üretim (cGMP) ve İyi Laboratuvar Uygulama (GLP) esaslarına uygun olarak yürütülmektedir. TURK İlaç, kendi bünyesinde küçük ve büyük hacimli steril solüsyonlar (ampul ve serumlar), hemodiyaliz solüsyonları, biyolojik tıbbi ürünler (beşeri kullanım için aşı), oral kullanım için tablet ve kapsül formundaki ilaçları üretmektedir. TURK İlaç, Difteri-tetanos aşısının yerli üretimini başarı ile gerçekleştirmiştir. Türkiye’de toplam 810 kamu hastanesine 10.000.000/ay torba serum kapasitesi ile her ay 6.000.000 adet serum üretim ve dağıtımı gerçekleştirmektedir.

2018 yılında dünya genelinde ilaç endüstrisindeki harcamalar 1,2 trilyon dolara ulaşırken 2019’da bu tutar %5 oranında artışla 1,3 trilyon dolar olmuştur. Sektörün 2020-2023 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir dönemde 1,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. 2019 yılında Türkiye’de ilaç pazarı 40,7 milyar TL’lik bir hacme ulaşırken kutu ölçeğinde ise 2,37 milyara ulaşmıştır. Referans ilaç pazarı ise, 2019 yılında 27 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise 0,92 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Eşdeğer ilaç pazarı ise aynı dönemde değerde 13,7 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 1,44 milyar hacme ulaşmıştır.

Şirket’in gelirlerinin tamamına yakını aşı ve serum satışlarından oluşmaktadır. Net satışlar, 2017 yılında 52,9 milyon TL seviyesindeyken %70’lik YBBO ile 2019 yılsonu itibarıyla 152,1 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020’nin ilk 9 aylık döneminde ise 155,6 milyon TL’lik net satış gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karlılığı 2017-2019 yılları arasında sırasıyla, %64, %57, %46 olarak seyretmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket 2017-2019 yılları arası %41 YBBO sergilemiştir. 3Ç20 itibarıyla 64,8 milyon TL olan FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %231 artış göstermiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla 13,5 milyon TL net karı olan Şirket’in, 3Ç20 itibarıyla 33,0 milyon TL net karı bulunmaktadır. Borçluluk açısından makul bir noktada olan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 1,2x’dir.

Online Şubemiz, tüm şubelerimiz ve 0216 453 0053 Çağrı Merkezimizden başvuru yapabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Halka Arza Katıl