Canlı Destek Al

VBT Yazılım Halka Arz Özet Bilgi

Değerli Yatırımcılarımız,

VBT Yazılım A.Ş., 5 – 6 Temmuz 2021 tarihlerinde 12,48 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10:30-13:00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

6.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 2.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 14,3x olarak hesaplanmıştır.

Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

6.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

2.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%30,77

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

5 – 6 Temmuz 2021

Halka Arz Fiyatı:

12,48 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

99.840.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%15 – İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

%20 – Ar&Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar&Ge merkezinin kurulması,

%25 – Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi,

%40 – Mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açılması

amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 1993 yılında kurulmuştur. Yazılım, Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık alanlarında hizmet veren şirketin faaliyetleri başlıca; kurumsal çözümler ve profesyonel hizmetler, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları, anahtar teslim yazılım geliştirme, sistem ve altyapı projeleri ve teknolojik ürün satışı olarak gruplandırılmaktadır. Şirket son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme ve IoT gibi alanlarda geliştirdiği projeler ile Türkiye’de kamu ve özel sektör kurumları; uluslararası alanda ise sektörde öncü firmalar ile aktif bir şekilde çalışmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla Lisans Satışları şirket satışlarının %60’ını, Yazılım Satışları ise kalan %40’ını oluşturmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %21,1 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 130,0 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 32,3 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %47,2 YBBO sergileyerek %10,7’lik FAVÖK marjıyla 13,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 15,1 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.