Canlı Destek Al

YEO Teknoloji Halka Arz Özet Bilgilendirme

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (“YEO” / “Şirket”) 27 ve 31 Ağustos 2021 tarihlerinde 20,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 4.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı borsada satış – sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 1.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 6,7x olarak hesaplanmıştır.

Global Menkul Değerler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

4.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

1.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

1.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı:

%20,83

%25,00 (ek pay satışı dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

27 ve 31 Ağustos 2021

Halka Arz Fiyatı:

20,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

100.000.000 TL

120.000.000 TL (ek pay satışı dahil)

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%25-35’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi,

%10-15’i ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması için çeşitli ülkelerde yurt dışı ofisler ve/veya iştirak şirketler kurulması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri,

%20-30’u kapasite artışı ve yeni yatırımların finansmanı,

%10-15’i yeni ürün ve hizmet Araştırma&Geliştirme faaliyetlerinin finansmanı,

%15-25’i yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı

amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası:

Kar dağıtımı, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, uzun vadeli strateji, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenecektir. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 10 iş günü olarak planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket, 2004 yılında Yılmaz Elektrik Otomasyon Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. 3 kıtada 25 farklı ülkede 200 üzerinde projede görev alan Şirket, yenilenebilir enerji santralleri, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri, su ve atıksu tesisleri, maden ve çimento tesisleri, petrol ve gaz tesisleri  ve proses endüstrileri sektörlerinde mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve haberleşme çözümleri, güç sistemleri, güneş enerji santralleri yapımı, enerji ve proses endüstrilerine yönelik teknolojik ürün satışı, elektrik, kontrol ve otomasyon panolarının üretimi konularında hizmet vermektedir. Şirket projelerde tasarımdan montaj ve devreye almaya, yüksek gerilimden otomasyon ve dijitalizasyona kadar uçtan uca çözümler sunmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %69,6 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 253,5 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 103,3 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. 2020 yılında yurtdışı gelirler yıllık bazda %101 artış ile 183,8 milyon TL’ye ulaşarak büyümenin temel kaynağı olmuş ve yurtdışı satış gelirleri toplam satış gelirlerinin %73’üne ulaşmıştır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %102,7 YBBO sergileyerek 2020 yılında %17,4’lük FAVÖK marjıyla 44,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 29,9 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.