Canlı Destek Al

Ziraat GYO Halka Arz Dokümanları

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Gayrimenkul Değerleme Raporları

 

Halka Arza Katıl