Canlı Destek Al

Ziraat GYO Halka Arz Özet Bilgilendirme

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 28-29-30 Nisan tarihlerinde 1,60 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 1.173.405.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. 

Konsorsiyum üyeleri Yurt içi Bireysel Yatırımcı ve Yurt içi Kurumsal Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni PD/DD karşılığı 1,10x olarak hesaplanmıştır. 

Yatırım Finansman’ın hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

1.173.405.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%25

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

28-29-30 Nisan

Halka Arz Fiyatı:

1,60 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

1.877.448.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%73)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%20)

Ziraat Finans Grubu Çalışanları (%7)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%65’inin devam etmekte olan projelerde

%20’sinin Proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı/İzmir arsası projesinde

%15’inin halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Kar Dağıtım Politikası:

2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârın en az %10’unun, 2023 yılı ve sonraki yıllarda da dağıtılabilir kârın en az %30’unun bedelsiz hisse senedi şeklinde veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayalı bir kâr dağıtım politikası benimsenmiştir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

“Geri Alım Taahhüdü” ile Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile Şirket paylarını aralıksız ellerinde tutan yatırımcılar, bu payların tamamını Ziraat GYO’nun hakim ortağı Ziraat Bankası’na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkına sahip olacaktır.

 

Şirket 2016 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kurulmuştur.  Şirket’in hâlihazırda portföyünde, 15 adet projesi, 3 adet arsası ve 30’u yurtiçinde, 2’si yurtdışında olmak üzere 32 adet binası bulunmaktadır. Son değerleme raporlarına göre bu gayrimenkullerin toplam değerleri 4,6 milyar TL seviyesindedir. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünün %46’sını projeler, %36’sını kira getirili varlıklar ve %18’ini arsalar oluşturmaktadır.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %76 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 145 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla net satışların %51’i konut satışlarından, %43’ü kira gelirlerinden ve %5’i AVM yönetim gelirlerinden oluşmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirket’in brüt karlılığı %44 seviyesindedir. Şirket’in Net Borç/Özkaynaklar oranı 0,03 ile çok makul bir noktadadır.