Canlı Destek Al

Spread: Alış ve satış fiyatları arasındaki fark

Temiz Fiyat: Bir sonraki kupon ödemesine kadar işlemiş kupon ödemesi faizini içermeyen fiyattır.

Kirli Fiyat: Bir sonraki kupon ödemesine kadar işlemiş kupon ödemesini içeren fiyattır.

Getiri: Sabit getirili varlığın, vade sonuna kadar tutulması halinde elde edilecek maksimum getirisidir.

Nominal değer: Vade sonunda eurobond için ödenecek olan değerdir.

Kupon Ödemesi: Düzenli aralıklarla (genellikle USD eurobondlar için 6 ay, EUR eurobonlar için 1 yıl) yapılan ara ödemelerdir. Kupon faizleri eurobond üzerinde yazar.

Vade Sonu: Eurobond sahibine anapara + faiz ödemesinin yapılacağı gün

Vadeye Kalan Gün: Vade Sonuna kalan günü ifade eder

Kupon ödemesine kalan gün: Bir sonraki kupon ödemesine kalan günü ifade eder.

İhraç Değeri: Eurobondun birincil piyasadaki ihraç fiyatıdır.  Eğer ihraç değeri, nominal fiyatın altındaysa eurobond iskontoludur. İhraç değeri, nominal fiyatın üstündeyse eurobond primlidir.