Canlı Destek Al

Gedik Portföy

Genel Müdürün Mesajı

İçinde bulunduğumuz piyasa koşulları, bir yandan zenginleşen yatırım araçları ve yeni finansal ürünler ile yatırım ufuklarımızı genişletirken, diğer yandan da artan küresel etkileşimler nedeniyle dikkate almamız gereken faktörleri ciddi oranda çoğaltmıştır. Dolayısıyla, yatırım karar süreçlerimiz gittikçe zorlaşmakta ve karmaşıklaşmaktadır.

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bireysel yatırımcıların sözünü ettiğimiz koşullara paralel olarak portföy yönetimi hizmetine ve yatırım araçlarına olan gereksiniminin artacağı inancı ile Şirketimiz kurulmuştur. Bireylerin ve tüzel kişilerin yatırım tecihlerinde “kolektif yatırım araçlarının” artmakta olan rolünün hem yatırımcı memnuniyetine hem de ülke ekonomisine katkısının son derece önemli olduğu görüşündeyiz.

Yatırımcılarımızın uzun vadeli yatırım hedeflerine ulaşmada geniş bir yelpaze içinde tüm yatırım tercihlerini kapsayan ve farklı risk profillerine uygun çözümler bulurken, kurumumuzun uzmanlık alanı olan “aktif porföy yönetimi” ile beklentilerinin üzerinde sonuçlar sağlamayı görev kabul ediyoruz.

1991 yılından beri finans sektöründe, kaliteyi ve yatırımcı memnuniyetini ön planda tutan hizmet odaklı bir yaklaşımla haklı bir yer edinmiş olan Gedik Yatırım’ın bir kuruluşu olarak, kurumsal kültürü gereği “portföy yönetimi” alanında da aynı profesyonel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Gedik Portföy’ü kendi alanında farklı kılacak özellikler olarak mesleğinin temel taşları olan uzun vadeli değer yönelimli yaklaşım, kapsamlı araştırmaya dayanan karar süreci, çok yönlü yaklaşım, takım çalışması gibi ilkelere ödünsüz sadakat ve bunları uygulamadaki becerileri olduğunu düşünüyoruz. Şirket içinde istikrarlı bir performans için, yatırım kararları yatırım komitesinden portföy yöneticisine kadar takım çalışmasını bireysel sorumlulukla özgün bir şekilde bütünleştiren modern risk yönetimi ve yatırım yönetimi tekniklerinin dinamik bir şekilde kullanıldığı bir süreç içinde gerçekleştirilir.