Canlı Destek Al

Kısaca Gedik Portföy

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kuruluş amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., kurumsal ve bireysel portföy yönetmek üzere kurulmuştur.

 

Yatırım Fonları Hakkında

 

Tanıtım ve Performans Bildirimi

Fon Yatırımcı Bilgi Formları

Fon İzahnameleri

 

Fon İç Tüzükleri

  Tarih
Kuruluşa İlişkin SPK İzni:
B.02.1.SPK.0.15-60-678
15.01.2008
Esas Sözleşme Tescili 28.02.2008
Esas Sözleşme’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı 05.03.2008
Gedik Portföy Yönetimi AŞ. Şişli Şubesi Kapatılmıştır 01.04.2015

Daha fazla bilgi için: Gedik Portföy
İletişim: +90 216 453 00 21 gedikportfoy@gedik.com