Canlı Destek Al

Halka Arz Nedir?

En basit anlamda halka arz; sermayesini temsil eden hisseleri satışa çıkardığını ilan eden şirketin tüm yatırımcılara şirkete ortak olma imkanı sağlamasıdır. Şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları tüm varlıkların bölünerek hisse senetleri halinde satışa çıkarılmasıdır. Borsada halka arz, bir şirketin sermayeye ait paylarının Borsa İstanbul Pay (BİST Hisse) Piyasasında alınıp satılabilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır.

Şirketler Neden Halka Arz Yaparlar?

Faaliyet alanlarını veya kapasitelerini geliştirmek, yeni yatırımlara kaynak bulmak için veya mali kaynağa ihtiyacı olan şirketler ise kredi ya da borçlanma olmadan yatırım yapabilmek için Borsa İstanbul’da hisselerinin işlem görebilmesi için halka arz gerçekleştirebilirler. Yatırımcılar tarafında ise hisse senedi alarak borsada halka arz olan, borsada işlem gören şirketlerin varlıklarına ortak olma imkanı oluşmaktadır.

Birincil Halka Arz ve İkincil Halka Arz Nedir?

Mevcut durumda halka açık olmayan şirketlerin gerçekleştirdiği halka arz işlemi, birincil halka arz olarak adlandırılır. Halka arz edilmiş ancak halka arz oranının düşük kalması sebebiyle halka arz işleminin tekrar yapılması ise ikincil halka arz olarak adlandırılmaktadır.

Halka Arzlarda Aracı Kuruluşlar Nasıl Aracılık Ederler?

Hisse senetlerinin halka arzında aracı kuruluşlar iki şekilde aracılık edebilirler; bunlar bakiyeyi yüklenim (underwriting) ve en iyi gayret aracılığı (best effort) yöntemleridir. En iyi gayret aracılığı, Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılamayan kısmın ise satışı yapana iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişlere satılmasını ifade eder. Aracılık yüklenimi ise, bakiyeyi yüklenim, tümünü yüklenim veya kısmen tümünü yüklenim şeklinde olmaktadır. Kısmi aracılık yüklenimde halka arz tutarı ile halka arz oranları dikkate alınarak Tebliğ’de belirtilen tablo çerçevesinde hesaplanmaktadır. Esas sermaye sisteminde bulunan şirketlerin sermaye artırımları suretiyle yapılan halka arzlarda aracılık yüklenimi dışında kalan kısım için satın alma taahhütnamesi istenmektedir.

Halka Arzlarda Çeyrek Asrı Aşkın Tecrübe ve Uzmanlığıyla Gedik Yatırım Ayrıcalığı!

Gedik Yatırım, pay halka arzlarına aracılık kapsamında şirketlere; halka arz öncesi hazırlık, ön değerleme çalışması, SPK ve BİST başvuru süreçlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesine destek, halka arz sonrası danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Gedik Yatırım, 2011 yılından bu yana toplam büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar TL olan 25 halka arzda liderlik, 3 halka arzda eş liderlik yapmış olup toplam 130'un üzerinde halka arzda ise konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır.