Canlı Destek Al

Halka Arz Nasıl Yapılır?

Şirketinizin mevcut paylarının ortak satışı veya sermaye artırımı yoluyla yeni çıkarılacak paylarının halka arzı için mutlaka öncelikle konusunda uzman ve halka arz tecrübesi yüksek bir yatırım kuruluşu ile ilerlemek gerekir. Halka arzın gerçekleştirilmesi kadar, Şirket’i halka arza hazır hale getirmek de büyük önem arz etmektedir. Gedik Yatırım olarak, pay halka arzlarına aracılık kapsamında Şirketlere; halka arz öncesi hazırlık ve ön halka arz başvurusu için gerekli yeterliğin ve uygunlukların sağlanması ve ön değerleme çalışmasından, SPK ve BİST’e halka arz başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesine destek, halka arz talep toplama süreci, payların dağıtımı ve şirketin paylarının borsada işlem görmeye başlamasına kadarki tüm süreçlerin yürütülmesi ve halka arz sonrası danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Halka Arzlarda Aracı Kuruluşlar Nasıl Aracılık Ederler?

Hisse senetlerinin halka arzında aracı kuruluşlar iki şekilde aracılık edebilirler; bunlar bakiyeyi yüklenim (underwriting) ve en iyi gayret aracılığı (best effort) yöntemleridir. En iyi gayret aracılığı, Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılamayan kısmın ise satışı yapana iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişlere satılmasını ifade eder. Aracılık yüklenimi ise, bakiyeyi yüklenim, tümünü yüklenim veya kısmen tümünü yüklenim şeklinde olmaktadır. Kısmi aracılık yüklenimde halka arz tutarı ile halka arz oranları dikkate alınarak Tebliğ’de belirtilen tablo çerçevesinde hesaplanmaktadır. Esas sermaye sisteminde bulunan şirketlerin sermaye artırımları suretiyle yapılan halka arzlarda aracılık yüklenimi dışında kalan kısım için satın alma taahhütnamesi istenmektedir.

Halka arz tecrübelerimiz için tıklayınız.