Canlı Destek Al

 1. Eurobond nedir?

Eurobond, devlet ya da özel şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kendilerine kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları borçlanma aracıdır. Ürünün özelliği döviz ödemeli, sabit getirili, orta-uzun vadeli bir sermaye piyasası aracı olmasıdır.

2. Eurobond'un Avantajları Nelerdir?

Kupon ödemeleri ile düzenli bir nakit akışı sağlar. Bu kupon ödemeleri USD cinsi Eurobondlar için 6 ayda bir diğer para birimleri için yıllık olarak sağlanmaktadır. Üstelik mevduatın aksine, düzenli bir nakit akışı sağlamak için vade sonunu beklemeye gerek yoktur. Kupon ödeme tarihlerinde nakit akışı sağlanmaktadır. Ayrıca Eurobondlar ihraç eden kurumun güvencesinde olan uluslararası piyasada işlem gören bir borçlanma aracıdır.

3. Yabancı Tahviller ile Eurobond Arasındaki Fark Nedir?

- Eurobond: İhraç eden devlet veya firmaların yerli para birimi dışında kaynak bulmak için ihraç ettiği bir sermaye piyasası aracıdır.

- Tahvil: İhraç eden devlet veya firmaların yerli para birimi kaynak bulmak için ihraç ettiği bir sermaye piyasası aracıdır.

Örneğin: Fransa Hükümeti EUR cinsi bir kâğıt çıkarması durumunda bu kıymet tahvildir. Ancak Fransa Hükümeti USD cinsi borçlanmak için bir kâğıt çıkarması durumunda bu kıymete eurobond denir.

4. Eurobondlarda Fiyat, Getiri ve Diğer Kavramları Nelerdir?

Nominal Değer: Eurobondlar ihraç edilirken belirli bir birim değer karşılığında ihraç edilmektedir. Bu değer karşılığı ürünün vade sonundaki getirisi ve vade sonuna kadar olan süreçte kupon ödemelerinin yapılacağı büyüklüğü temsil eder.

Kupon Ödemesi: Kıymetin üzerinde yazılı olan kupon oranı kadar USD cinsinde senede 2 defa, diğer para birimi cinsinden senede 1 defa ödenen paradır. Örneğin vade sonu 1 Nisan 2030 olan 200K USD bir eurobond için %10 kuponu, yatırımcımız vade sonuna kadar tüm 1 Nisan ve 1 Ekim’lerde 10K USD olmak üzere senede 20K USD kupon geliri elde edecektir.  

Temiz Fiyat (Clean Price): Uluslararası piyasalarda Eurobondlar temiz fiyat ile işlem görmektedir. Herhangi bir birikmiş faiz olmadan ürünlerin piyasa değerini gösteren fiyattır. Örneğin temiz fiyatı 75 USD olan bir Eurobond için, temiz tutar 150K USD olacak şekilde 200K USD nominal tutarında bir kıymet alınabilir. Yatırımcı 150K ödemiş olsa bile kupon ödemeleri 200K üzerinden alınmakta ve vade sonunda ürünün değeri 200K USD olmaktadır.

Kirli Fiyat (Dirty Price): Gerçekleşen alım satımların takas işlemleri sırasında kıymet bedeli, birikmiş kupon faizi eklenerek hesaplanmakta ve birikmiş faizin de dahil olduğu fiyata "Kirli Fiyat" denilmektedir.

Birikmiş Faiz: Eurobond'un ihraç veya son kupon ödeme tarihinden alım-satımının yapıldığı tarihe kadar işleyen faizine birikmiş faiz denir.

ÖRNEK:

US900123AY60 kodlu Türkiye 2036 Vade sonlu %6,875 kupon ödemeli Eurobond almak isteyen yatırımcı;

Temiz fiyat için: 80,50 USD öder. Ayrıca, son kupon ödeme tarihi olan  17.03.2022’den  28.06.2022 tarihine kadar 103 günlük faiz de temiz fiyata eklenir.

Örneğimizdeki 100.000 nominal Eurobond için yatırımcı;

100.000 * 80,50   = 80.500 $ ,  Temiz Fiyat=80,50

3.437,50 USD*103/180   =  1.967,01 $ (103 Günlük Birikmiş Faiz) (3.437,50=6.875/2).

Toplamda  82.467,01 $ tutarını ödeyerek Eurobond yatırımını gerçekleştirebilir.

(Kirli Fiyat=82.47)

Yatırımcı, fazladan ödediği 1967 USD'yi, 77 gün sonraki kupon ödemesinde 3437 USD olarak alacaktır.

5. Minimum İşlem Yapılabilecek Tutar Nedir?

Eurobond alım/satımında minimum 2000 USD nominal tutar ile gerçekleştirilebilmektedir. Her  Eurobond’un minimum işlem tutarı farklı olabilir.

6. Eurobond Yatırımı Kimler İçin Uygundur?

  • Banka veya cari hesabında boşta/mevduatta döviz bulunduran yatırımcılar,
  • Mevduata nazaran daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar,
  • Döviz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar,
  • Uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar

7. Eurobond'un Riskleri Ne Olabilir?

Hazine veya şirketlerin borcunu ödeyemeyip temerrütte düşmesi durumu olabilir. Böylece kupon ödemelerini ve vade sonunda ana parayı alamama riski olabilir. İkinci bir risk ise kısaca "daha yüksek getiriyi kaçırma" riskidir. Devletlerin veya özel şirketlerin faiz oranlarındaki veya CDS primlerindeki değişiklikler sebebiyle sert fiyat hareketleri oluşabilir ve spekülatif işlem yapan yatırımcılar bundan dolayı kar elde edebilecekleri gibi zarar da elde edebilirler.

8. Eurobond'un Riskini Nasıl Ölçeriz?

Moody’s, Standart & Poor’s ve Fitch gibi rating şirketleri tahvillerin iflas riskini tahmin edip kredi notu olarak ilan eder. Yatırımcılar da konu hakkında bilgilendirilmiş olur. Büyük kurumsal yatırımcılar ve emeklilik fonları, riski çok düşük olan kredi notu yüksek olan eurobondlara yatırım yapmaktadır.

9. Eurobond Vergilendirmesi Nasıl Yapılıyor?

Eurobond vergilendirme dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

10. Hükümetler Eurobond İhraç Ediyor mu?

Eurobond, hükümetler veya şirketler tarafından ihraççının ülkesinin para biriminden farklı bir para biriminde ihraç edilebilir.

11. Eurobond Ne Tür Bir Tahvildir?

Eurobond hamiline yazılı tahvillerdir. Fiziki teslim yapılmaz.

12. Neden Eurobond Olarak Adlandırılıyor?

Eurobond, ihraç edildiği ülke veya piyasadan farklı bir para biriminde ihraç edilen bir tahvil türüdür. Adına rağmen, Avrupa veya euro para birimi ile özel bir bağlantısı yoktur. Bu dış para özelliğinden dolayı, bu tür tahviller dış tahviller olarak da bilinir.

13. Eurobondlar Kendi İçerisinde Sınıflandırılıyor mu?

Evet. Eurobondlar kendi içerisinde Subordinated ve Sr. Ordinated şeklinde iki sınıflandırmaya tabidir. Ürünün temel özellikleri aynı olsa da sınıflandırma, ihraç eden şirketin temerrütü durumunda ödeme sırasında değişiklik sağlamaktadır. Sr. Ordinatedler, Subordinatedlara göre öncelikli ödeme sırasına sahiptir. Subordinated kağıtlar daha fazla getiriye sahiptir.