Canlı Destek Al

Nemalandırma Politikası

Nezdimizdeki 5.000 (BeşbinTürkLirası) nın üzerindeki geçici nitelikteki müşteri nakitleri, III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca,  Nemalandırma Faiz Tablosu‘nda detaylandırıldığı biçimde en az %4 (Brüt) getiri oranı uygulanmak suretiyle toplu olarak veya yatırımcı özelinde değerlendirilmektedir. 250 TL ile 5.000 TL arasındaki bakiyeler ise otomatik olarak kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında değerlendirilmektedir. Otomatik fon alım-satım talimatı vermeyen, bakiyesi 250 TL'den az olan ve/veya herhangi bir getiri istemediğine dair Kurumumuza "Nema Feragatnamesi" veren  yatırımcılara nema verilmemektedir. Yatırımcıya nema verilmeyen nakitlerin getirisi ve Gedik Yatırım'ın elde ettiği ile yatırımcılarına yansıttığı getiri arasındaki fark Gedik Yatırım'a kalmaktadır. Gedik Yatırım, yatırımcı nakitlerini dilerse nemalandıramayabilecektir. Nakitlerinin nemalandırılmaması nedeniyle Yatırımcı,  Gedik Yatırım'a herhangi bir zarar, kar mahrumiyet veya sair bir talepte bulunamayacaktır.

Nemalandırma Faiz Tablosu

MÜŞTERİ NAKİT BAKİYESİ(O/N)

BRÜT NEMA ORANI (YILLIK )

5.000 TL - 100.000 TL

4%

100.001 TL - 500.000 TL

6%

500.001 TL üstü

10%

 

Nema getiri oranlarımız, piyasa koşullarına göre değişebilmekte; yapılacak değişiklikler, telefon, e-posta, SMS, emir iletim platformları vb.  elektronik ortamlarda Yatırımcılarımıza bildirilmekte ve/veya kurumsal web sitemizde (https://www.gedik.com/nemalandirma-politikamiz)’dan  duyurulmaktadır.

Not: Kurumumuza “Nema Feragatnamesi” veren yatırımcılara nema verilmemektedir.

*Otomatik fon alım/satım sözleşmesini iptal eden yatırımcılarımızın 5.000 TL altındaki bakiyelerine nema verilmemektedir.