Nemalandırma Politikası

Nezdimizdeki 5.000 TL (Beşbintürklirası)’nın üzerindeki geçici nitelikteki müşteri nakitleri, 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(III-37.1)” Madde 66 kapsamında, en az % 3 (Brüt) getiri oranı uygulanmak suretiyle toplu olarak değerlendirilmekte olup, 250  TL ile 5.000 TL arasındaki bakiyeler ise  otomatik olarak Kısa Vadeli Borçlanma Araçları  fonlarında değerlendirilmektedir.  Müşteri nakit bakiyesi 250 TL’den az olan ve/veya  herhangi bir getiri istemediğine dair  Kurumumuza “Nema Feragatnamesi” veren yatırımcı bakiyelerine nema verilmemektedir.