Canlı Destek Al
 • Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 • Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun 03 Eylül 2021 tarihli basın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 • Emir Gerçekleştirme Politikaları için buraya tıklayınız.

 • MKK tarafından yayınlanan 09.06.2015 tarih ve 962 nolu Duyuruyla, e-CAS Uygulamasının “Genişletilmiş Engelleme Aşaması”na geçişinin yapılıp yapılmayacağının, kapsamının ve kesin geçiş tarihinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrıca alınacak bir kararla netleştirilmesinin beklendiği, belirtilmiştir.

  Bilindiği gibi, MKK (merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarda hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında 28.09.2009 tarih ve 482 sayılı MKK Genel Mektubuyla ayrıntılı bilgi verilerek yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS Bilgilendirme Aşaması 05.10.2009 tarihinde devreye alınmıştır.

  “Genişletilmiş Engelleme Aşaması”nın devreye alınması durumunda, e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, kıymet transferi, şartlı virman, rehin/teminat aktarımları, ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme, EMKT’ye devir işlemleri ve VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemlerinin MKS’de yapılamaması söz konusu olacaktır.

  e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında e-posta ve talep etmesi durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

  Yatırımcıların e-CAS uygulamasına kaydolmasına ilişkin ‘‘Yatırımcı/Gezgin e-YÖNET Portalı Üyelik İşlemleri Kılavuzu’’, MKK web sitesinin Bilgi Merkezi > Kılavuzlar bölümünde yer almaktadır.

  Genişletilmiş Engelleme Aşamasında herhangi bir aksaklığa uğranmaması açısından, yatırımcılarımızın gecikmeden e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

  Üyelik kılavuzu için lütfen buraya tıklayınız.

 • Değerli Yatırımcımız,

  BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda 23/03/2021 ile 26/03/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 29/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

  Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

  Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla,

   
 • Değerli Yatırımcımız,

  Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören Artı Yatırım Holding AŞ (ARTI) 'nin özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-f maddesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla,

 • Değerli Yatırımcımız,

  Borsa İstanbul'un 05 Şubat 2021 tarihinde almış olduğu karar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem görmekte olan tüm sözleşmelerde 'Piyasa' emir yönteminin kullanılmasının 01/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sonlandırılmasına karar verilmiştir.
  Bununla birlikte fiyatsız olarak sadece miktar belirtilerek girilen ve karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşebilen, eşleşmeyen kısmın gerçekleşen son fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüştüğü "Piyasadan Limite" emir yöntemi ise kullanılmaya devam edilecektir.
  Emir tipleri ile ilgili Borsa İstanbul'un bilgilendirme metnine ulaşmak için tıklayınız.

  Ek olarak Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 01/03/2021 tarihinden itibaren Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında, açılış seanslarında “piyasa” ve “piyasadan limite” emir türleri girilemeyecek ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılamayacaktır.

  Konuya ilişkin genel duyuruya ulaşmak için tıklayınız


  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla,

 • Değerli Yatırımcımız,

  16/11/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar pay senetlerinde, Risk Bildirim Formu onayı olmadan emir kabul edilemeyecektir.

  Alt Pazar Risk Bildirim Formunu, Gedik Trader üzerinden Alt Pazar Pay Senedi emir girişi yaparak veya Online Şubemizden (bist.gedik.com) sözleşmeler menüsünden onaylayabilirsiniz.  Online kanallarımızı kullanmayan yatırımcılarımız Alt Pazar Risk Bildirim Formunu imzaladıktan ve Yatırım Temsilcimize ilettikten sonra Alt Pazar Pay Senedi işlemlerine devam edebilecektir.

  Saygılarımızla,

 • Değerli Yatırımcımız,

  Kredili alım işlemlerinizin başlangıcında %50 ve devamında asgari %35 oranında öz kaynak bulundurmak zorunludur. Öz kaynak oranınızın %35 seviyesinin altına düşmesi durumunda, iki iş günü içinde ilave öz kaynak getirerek öz kaynak oranınızı başlangıç öz kaynak oranına tamamlamanız ya da kredi borcunuzu azaltıcı yönde aksiyon almanız gerekmektedir. Öz kaynak tamamlama işlemi tarafınızdan yapılmadığı takdirde, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere, öz kaynak oranınızı %50 başlangıç oranına tamamlayacak şekilde, hesabınızda, Kurumumuz resen hisse senedi satışı yapma yetkisine sahiptir.

  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla

 • Borsa İstanbul A.Ş. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemini (EBDKS) 10.08.2020 Pazartesi itibari ile devreye alacaktır.EBDKS uygulamasının devreye alınması ile, BIST 100 endeksinin, önceki gün kapanışına göre ilk aşamada  %5  veya daha fazla düşmesi, ikinci aşamada ise, % 7 düşmesi durumunda,

  • Pay Piyasasında işlemler  20 dakika
  • VİOP’ da işleme konu pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde 30 dakika
  • Borçlanma Piyasası Pay ve Repo Pazarında ise Pay Piyasası açılana kadar,

  İşlemler geçici olarak durdurulacaktır. EBDKS kapsamında belirlenen eşik değerlerin gün içerisinde tekrar  aşılması durumunda devre kesici aynı aşama için ikinci kez çalışmayacaktır.

  Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemini (EBDKS) Uygulama detayları için lütfen tıklayınız.

 • Sermaye Piyasası Kurulu ’nın 30.06.2020 tarihli toplantısında; 16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,

  A) 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay senetlerinde kaldırılmasına,

  B) BIST-30 Endeksi dışında kalan pay senetlerinde
  28.02.2020 tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine,

  C) Açığa satış yasağı kaldırılan pay senetlerinde gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine

  karar verilmiştir.
   

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması – 04.06.2020

  Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.

  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

  Kurulumuzca yapılan incelemelerde;

  §  Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,

  §  Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,

  §  Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

  Bu çerçevede;

  §  Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,

  §  Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,

  §  Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,

  §  Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü

  hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 • Değerli Yatırımcımız,

  Nemalandırma Politikamız güncellenmiştir.

  Güncel politikamıza  https://www.gedik.com/nemalandirma-politikamiz  adresinden ulaşabilrsiniz.

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,

 • Değerli Yatırımcılarımız,

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun sosyal medya grupları üzerinden yatırımcıların yönlendirilmemesine ilişkin duyurusunu aşağıda bulabilirsiniz.

  Kurulumuzun 07.02.2020 tarihli açıklaması ile Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının görüldüğü belirtilerek, herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemelerin tamamlanarak hukuki işlemlere başlanacağı duyurulmuştur.

  Bu kapsamda, tamamlanan incelemelere ilişkin olarak Kurulumuzca tesis edilen işlemler Kurulumuz Bültenleri ile kamuoyuna duyurulmakta olup, yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesinde başlanan ve halen devam eden incelemeler tamamlandığında da inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

  Konuya ilişkin olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiş olup, söz konusu suçları işleyen kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

  Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

  Diğer taraftan, yatırım kuruluşları tarafından "Seri: V, No: 68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, söz konusu şahısların işlemlerine ve genel olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106, 107 ve 109/2 maddelerine aykırı işlemlerde bulunan kişilerin işlemlerine aracılık edilmemesi, aksi takdirde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96 ncı maddesi kapsamında söz konusu fiili işleyen kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve sermaye piyasası faaliyet yetkilerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbirin uygulanabileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  https://spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20200327/0

 • Değerli Yatırımcılarımız,

  23/3/2020 Tarih ve 2020/19 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’ne istinaden, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, kredili işlemlerde öz kaynak koruma oranının asgari %35 olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde öz kaynağın %50’ye tamamlanmasını düzenleyen hüküm, ikinci bir duyuruya kadar öz kaynak %35’e tamamlatılacak şekilde uygulanacaktır.

  Ayrıca, öz kaynak tamamlamama ve/veya takas yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin olarak da borsaya bildirim yapılmayacaktır.

  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla,

 • MKK tarafından yayınlanan 09.06.2015 tarih ve 962 nolu Duyuruyla, e-CAS Uygulamasının “Genişletilmiş Engelleme Aşaması”na geçişinin yapılıp yapılmayacağının, kapsamının ve kesin geçiş tarihinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrıca alınacak bir kararla netleştirilmesinin beklendiği, belirtilmiştir.

  Bilindiği gibi, MKK (merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarda hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında 28.09.2009 tarih ve 482 sayılı MKK Genel Mektubuyla ayrıntılı bilgi verilerek yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS Bilgilendirme Aşaması 05.10.2009 tarihinde devreye alınmıştır.

  “Genişletilmiş Engelleme Aşaması”nın devreye alınması durumunda, e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, kıymet transferi, şartlı virman, rehin/teminat aktarımları, ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme, EMKT’ye devir işlemleri ve VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemlerinin MKS’de yapılamaması söz konusu olacaktır.

  e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında e-posta ve talep etmesi durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

  Yatırımcıların e-CAS uygulamasına kaydolmasına ilişkin ‘‘Yatırımcı/Gezgin e-YÖNET Portalı Üyelik İşlemleri Kılavuzu’’, MKK web sitesinin Bilgi Merkezi > Kılavuzlar bölümünde yer almaktadır.

  Genişletilmiş Engelleme Aşamasında herhangi bir aksaklığa uğranmaması açısından, yatırımcılarımızın gecikmeden e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

  Üyelik kılavuzu için lütfen buraya tıklayınız.

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.02.2020 tarihli basın açıklamasıdır.

  "Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

  Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 • Değerli Yatırımcılarımız,

  Gedik Trader uygulamamız altında Kademe Analizi verilerine gerçek zamanlı ulaşabilmek için Düzey 1+ verisi lisansına sahip olmanız gerekmektedir.

  Borsa İstanbul tarafından sunulan Düzey 1 verisi işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ilişkin son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları bilgisini sağlamaktadır.

  Düzey 1+ verisi ile en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgileri ve gerçekleşen işlemlere ait miktar bilgilerini içermektedir.

  Saygılarımızla,

 • Borsa İstanbul A.Ş. tarafından “Gözetim Tedbirleri Yönergesi ve Tedbir Yönetim Sistemi” 23/07/2019 tarihinde devreye alınacak olup tedbirler hem yatırımcı hem de yatırım aracı bazında uygulanabilecektir.

  Söz konusu tedbirlerin uygulanmasına mesnet teşkil eden ve yatırım araçlarında gerçekleşen işlemler dikkate alınarak objektif kriterlere göre tanımlanan uyarılar Sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir.

  Herhangi bir yatırımcı veya yatırım aracı ile ilgili olarak Sistem'de bir uyarı üretilmesi durumunda,

  - ilgili yatırım aracının piyasasında sağlıklı fiyat teşekkül etmesini teminen ve yatırımcıların zarar görmesini engellemeye yönelik olarak yatırım araçları için 3 aya kadar, 

  Piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki eylemleri ile piyasa bozucu eylemlerini kısıtlamaya yönelik olarak ilgili yatırımcılar için ise 6 aya kadar

    - "İnternet Emir Yasağı", "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Depo Şartı" vb. gibi önleyici tedbirler hem yatırımcılar hem de yatırım araçları için birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilecektir.

  Diğer taraftan yatırımcıya ya da yatırım aracına tedbir uygulanması yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak diğer incelemelere engel teşkil etmemektedir.

  Sistemin yasal dayanakları ile kapsamını açıklayan Gözetim Tedbirleri Yönergesi metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 • SPK.37.4 (15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"in Bölüm Y ve 5.
  maddesi kapsamında, Türkiye Patent Enstitüsü'ne :
   
  Evrak Tarihi        :    01.02.2019
  Evrak No             :   2019-GE-44568
  Dosya No            :   2019/09967
   
  İle tescili için başvurduğumuz ve önümüzdeki dönemde yatırımcılarımıza "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler" kapsamında sunmayı düşündüğümüz " KUMPARA "
  markasının kullanılmasına,  T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun  13.02.2019 Tarih ve 32992422-205.99-E.2343 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 • Değerli Yatırımcımız;

  TCMB Borç Verme Faiz oranına bağlı olan Temerrüt ve Kredi Faiz Oranlarımız, 14.08.2018 tarihi itibari ile Takasbank Borsa Para Piyasası O/N  değişkenine bağlanacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Temerrüt ve Kredi Faiz oranlarında değişiklik yapabilecektir.

  Konu hakkında Müşteri Temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

  Önemle bilgilerinize sunarız

  Saygılarımızla’’

 •  

  KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ
  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile
  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kişisel verileriniz Şirketimiz
  tarafından işlenmektedir. Şirketimizin vermek zorunda olduğu hizmetin devamı ve kalitesinin
  artırılması için farklı kuruluşlardan hizmet alınabilmekte ve bu kapsamda kişisel verileriniz, gizlilik
  standartlarımıza ve şartlarımıza uygun hareket etmeleri koşulu ile hizmet alınan kuruluşlarla
  paylaşılabilmektedir. Bunun dışında, Kişisel verilerinizi yasal bir zorunluluk ya da izniniz olmadığı
  sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu olup, 11.
  Madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında, çağrı merkezi ya da şubelerimiz kanalıyla
  Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme.

 • Tezgahüstü Türev Araçlara İlişkin Çerçeve Sözleşmesinde yapılan değişiklikler için tıklayınız.

 • Yatırım kuruluşları ile yatırımcıları arasında yaşanan ve şikayete konu olan borsa işlemleri dışındaki  sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bünyesinde oluşturulan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetinde çözülebilecektir.

  Değerli yatırımcılarımız,  Kurumumuza yaptığınız başvuruya, tarafımızdan verilen cevabın olumsuz olması veya lehinize yeterli bir çözüm içermemesi karşısında halen uyuşmazlığın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünürseniz, ve/veya otuz günlük cevap süresi içinde uyuşmazlığınız ile ilgili cevap verilmemesi durumunda, verdiğimiz cevabın tebliği tarihinden itibaren ve/veya cevap verilmesi gereken sürenin bitimini izleyen altmış (60) gün içinde  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Başvuru formu ve detaylar için lütfen tıklayınız.

 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyayası Kurulu Aracılık Dairesi Başkanlığı, 22.04.2016 tarih 32992422-205.99-E.4749 sayılı yazısı ile, "Gedikforex" ve "Gedikfx" markalarının şirketimiz tarafından kullanılmasına izin vermiştir.

 • Emir İletim Aracılığı Fibabanka, Galata KAS İşlem Aracılığı INFO, Marbaş Yurtiçi İşlem Aracılarımız TCMB, BIST, Takasbank Yurtdışı İşlem Aracılarımız Interactive Brokers Group, Inc., Delawere /USD Stratejik İşbirliği PTT

  FOREX FİYAT SAĞLAYICILARIMIZ

  Fiyat Sağlayıcı Ünvanı Enstrüman Ülke Menşei Durum Ortaklık İlişkisi LIMAX LIMAX Limited Forex - CFD İngiltere Aktif Yok ADS ADS Securities - LLC Forex Dubai Aktif Yok SUCDEN Sucden Financial Limited Forex İngiltere Aktif Yok NOORCM Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. Forex Türkiye Aktif Yok NOORKW Noor Capital Markets Forex - CFD Kuveyt Aktif Yok ALPHA Noor Capital Markets Forex - CFD İngiltere Aktif Yok AXI CORP AxiCorp Limited Forex Avustralya Aktif Yok INTL FCSTONE INTL FCStone Inc Forex İngiltere Aktif Yok GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS Forex İngiltere Aktif Yok CMC CMC Markets Forex - CFD İngiltere Aktif Yok Gain Capital GFT - Gain Capital Forex - CFD Londra Aktif Yok CFH CFH Clearing Forex - CFD Londra Aktif Yok FXDD Forex Direct Dealer Forex New York-Malta Aktif Yok IKON FINANCE IKON Finance Limited Forex - CFD İngiltere Aktif Yok

   

   

   

 • Canan Sakarya, Dünya, 07/04/2016 :
  30 Aralık 2012’de yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununda “Yedi yıl içerisinde kaydileştirilmeyen menkul kıymetler Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir olarak kaydedilir” hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından torba yasayla yeni düzenlemeye gidiliyor.
  Düzenleme hakkında torba tasarının görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, SPK Kanunu'nda yedi yıl içerisinde kaydileştirilmeyen menkul kıymetlerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir olarak kaydedilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldığını hatırlarak, “Eskiden hisse senetleri, yatırım fonları kâğıt ortamında iken kaydileştirme sistemine geçildi ve yedi yıl da süre verildi. Bu süre içerisinde herkes elindeki, kâğıt ortamındaki tahvilini, bonosunu, senedini YTM’ye iletsin, bilgisayara girilsin ve senetler de imha edilsin diye çünkü geçmişte de sahtecilik olayları olmuştu, onları önlemeye yönelik olarak bu düzenleme yapıldı. Ancak, Anayasa Mahkemesi bunu mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlendirdi ve yasayı iptal etti” dedi. Ertaş , bu çerçevede intikal eden yaklaşık 200 milyon liralık bir büyüklük olduğunu söyledi. Ertaş, şu bilgileri verdi: “Diyelim ki bir şirketin hisse senedi var, sermayesi 100. Bunun 99’luk kısmı Takasbank’a senetlerini teslim etmiş ve merkezi kayıt kuruluşunda da bu kişilerin mülkiyet hakkı elektronik ortamda takip edilebiliyor. Bunlar borsada alınabiliyorlar, satılabiliyorlar ancak yüzde 1’lik bir kısmı MKK’ya başvurmamış. Bunlar ya vefat etmişler ya kanundan haberleri yok ya da yurt dışında çalışıyorlar, bunu bize yapılan müracaatlardan anlıyoruz. Dolayısıyla, bunların şu anda bize geçen mülkiyetlerini tekrar Anayasa Mahkemesi kararı gereğince nemasıyla birlikte o kişilere iade etmeyi amaçlıyoruz.”
   

  240 başvuru yapıldı
  Fiziki olarak teslim eden, mülkiyet hakkı kendi adına elektronik ortamda tesis edenler için herhangi bir yeni hakkın söz konusu olmadığını kaydeden Ertaş, sadece teslim etmeyenlerin bundan sonra hak sahibi olduğunu ispatlaması halinde bu düzenlemeden faydalanacağını söyledi. Ertaş, şu ana kadar 240 başvuru yapıldığını, yasal düzenleme ve yönetmelikle detayların belirlenmesinin ardından çok sayıda yeni başvurunun olabileceğini söyledi.

  Eklenecek Yeni Madde
  Mülkiyeti YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen geçici madde şöyle: “Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçlarının iadesi ile satışlarının yapılmış olması halinde bunların bedellerinin ödenmesi talebiyle yapılacak başvuruların ve başvuru üzerine hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelerin usul ve esasları, hak sahiplerince teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının iptal ve imha esasları ile ihraççıların bu başvurulara ilişkin yükümlülükleri Kurulca belirlenecek. YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili mevzuat uyarınca satışı yapılmamış olanlar aynen; satışı yapılmış olanlar ise, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak satış tutarları üzerinden nakden ödenecek. Yapılacak ödemelerde, ilgili tutarın Kamu Finansmanı ve Borç yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 12. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu YTM tarafından fiilen elde edilen getirinin ödenecek tutara isabet eden nemaları esas alınacak. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve bu işlemlerle ilgili oluşturulacak kayıtlar ve düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak."

 • Gedik Yatırım hesap açılış sözleşmesinde güncelleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyayası Kurulu Aracılık Dairesi Başkanlığı, 28.10.2015 tarih 32992422-205.99-E.11719 sayılı yazısı ile, “Gedik Universal” markasının Gedik Yatırım tarafından kullanılmasına izin vermiştir.

 • Sermaye Piyasası Kurulu’un 07.09.2015 tarih ve 25/1128 sayılı Kararı: Muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen aşağıda yer verilen duyuru metninin Kurulumuz Bülteninde yayımlanmasına karar verilmiştir.

  “Kurulumuzca son dönemde yapılan incelemelerde, sermaye piyasaları da dâhil olmak üzere muhtelif alanlarda yatırım yapmak amacıyla halktan para toplandığı bilgilerine ulaşılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 39’uncu maddesine göre? yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımı ise, SPKn.’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olup? anılan maddede “…Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar...” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede? Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur.

 • I-SPK.37.3(14.05.2015 TARIH VE 12/619 S.K.) SAYILI "YATIRIM HIZMET VE FAALIYETLERI ILE YATIRIM KURULUSLARINA ILISKIN REHBER"IN BOLUM V VE 5. MADDESI KAPSAMINDA, TURKIYE PATENT ENSTITUSU'NE :

  EVRAK TARIHI: 04.06.2015 12:41:24
  EVRAK NO: 2015-GE-207762
  DOSYA NO: 2015/48306

  ILE TESCILI ICIN BASVURDUGUMUZ VE UST GELIR GRUBUNA YONELIK FAALIYETLERIMIZDE KULLANMAYI TASARLADIGIMIZ "GEDIK PRIVATE" MARKASININ KULLANILMASINA, T.C.BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 12.06.2015 TARIH VE 32992422-205.99-E.5905 SAYILI YAZILARINA ISTINADEN IZIN VERILMISTIR.

 • Yurtdışı Piyasalarda Alım ve Satım Faaliyetleri Risk Bildirim Formu için buraya tıklayınız.

 • Geniş Yetkili Aracı Kurum Faaliyet Yetki Belgesi için buraya tıklayınız.

 • Kurumumuzun "Geniş Yetkili Aracı Kurum" Olarak Yetkilendirilmesi ile ilgili duyuruya ulaşmak için buraya tıklayınız.

 • Yetkili Olduğumuz Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri için buraya tıklayınız.

 • Risk Bildirim Formları için buraya tıklayınız.

 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları için buraya tıklayınız.

 • Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından ve Müşteriye Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar için buraya tıklayınız.

 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri için buraya tıklayınız.

 • Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği için buraya tıklayınız.

 • Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri için buraya tıklayınız.

 • Kaldıraçlı İşlemlerle İlgili Müşteri Kar Zarar Durumu için buraya tıklayınız.

 • Gedik Yatırım Acil ve Beklenmedik Durum Planı İş Akış Prosedürü için buraya tıklayınız.

 • TEFAS Dağıtım Platformu'na İlişkin Duyuru için buraya tıklayınız.

 • e-CAS 2.0 Genişletilmiş Engelleme Aşaması Bilgilendirmesi için buraya tıklayınız.

 • III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, 250 TL'nin altında kalan geçici nitelikteki YATIRIMCI nakitleri ile herhangi bir getiri istemeyen yatırımcılara ait alacak bakiyeleri, talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içinde ödenmek şartıyla, GEDİK YATIRIM tarafından şirket lehine bankada günlük mevduatta, likit fonlarda ve/veya repoda değerlendirilmektedir.

 • BİST'in kararı çerçevesinde veri yayın ekranlarında yeni bir fiyat tarifesi belirlenmiştir. Bu çerçevede daha önce ücretsiz şekilde izlemekte olduğunuz Düzey1 verisi ücretli hale gelmiştir. Bu sebeple bazı değerli yatırımcılarımızın veri yayın ekranında artık gecikmeli veri gösterilecektir. Gecikmeli veriden tekrar anlık veriye dönmek istiyorsanız yapılması gerekenler veya ücret bilgisi için şubenizle temas kurabilirsiniz.

 • KOTEDER Etik İlkeler Duyurusu için buraya tıklayınız.

 • Paylarda A, B, C, D Gruplaması ve Uygulama Esasları için buraya tıklayınız.

 • Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından oluşturulmuştur.

  Yatırımcı Hakları’nda, yatırımcılara birlikte çalışmak istedikleri yatırım kuruluşunu seçme aşamasından yatırım danışmanıyla olan ilişkilerine, bilgi alma haklarından hesaplarını yönetme şekillerine kadar yatırım sürecinin başlangıcından itibaren gerekli olan tüm bilgiler sunulmaktadır

  “Yatırımcı Hakları” dokümanına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 • MKK'nın 21.12.2012 tarihli “Tarifeler Komisyon Ve Ücret Esasları ” konulu klavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

 • A. Tanım
  Bilindiği gibi, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47.Maddesinin /1-A Fıkrasında :

  Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek eylemleri “içeriden öğrenenlerin ticareti” olarak tanımlanmıştır. Bu suça : 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve Beşbin günden onbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

  Tamamı için buraya tıklayınız.

 • Yatırımcı Bazında Tedbir Düzenlemesi 03 Eylül 2012'de yürürlüğe giriyor.

  "İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda, kendinden kendine ve parçalanmış aktif emirlerle emir ileten ve işlem gerçekleştiren yatırımcılara sırasıyla :

  1. Bilgilendirme
  2. Kimlik bilgilerinin ilanı
  3. Brüt takas
  4. Önceden depo
  5. Geçici süreyle boykot

  olmak üzere beş aşamalı tedbir sürecinin uygulanmasını içeren önlemler 03 Eylül 2012'den itibaren İMKB tarafından devreye alınacaktır. İMKB Genelgesi için lütfen buraya tıklayınız.

 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esasları Duyurusu için buraya tıklayınız.

 • 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren devreye alınan İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi, İMKB hisse senedi piyasasında ortaya çıkan anormal hareketler konusunda yatırımcıların dikkatini çekerek tedbirli davranmalarını temin etmek amacıyla geliştirilmiş olup, iki aşamalı olarak tasarlanmıştır.

  Birinci Aşama: İlk Durdurma

  İMKB Hisse Senetleri Piyasası sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek herhangi bir hisse senedinin piyasasında geçmiş verilerine göre anormal fiyat veya miktar hareketi meydana geldiğinde, o hissenin seansı sistem tarafından önceden belirlenmiş bir süre için otomatik olarak durdurulacaktır. Durdurma süresi parametrik olup, başlangıçta, sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören hisse senetleri için 15 dakika, seansın bitimine 15 dakikadan az süre kalmış ise seansın kalan süresi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, durdurmanın gerçekleşmesi halinde, hisse sırasının anormal fiyat veya miktar hareketi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bilgisi ile işlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı hususu sistem tarafından otomatik bir şekilde ve durdurma ile eşanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Durdurma süresi geçtikten sonra hissedeki işlemler yine otomatik olarak başlatılacaktır.

  İkinci Aşama: İkinci Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme

  Birinci durdurmanın ardından seans yeniden başlatıldıktan sonra daha önce yapılan durdurmanın etkisiz kalması, başka bir deyişle durdurmaya esas teşkil eden anormalliğin devam etmesi ve önceden belirlenen diğer şartların oluşması halinde, seans yine sistem tarafından gün sonuna kadar durdurulacak ve yeni bir tedbir olarak, ertesi gün işlemlerinden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçilecektir. Brüt takas uygulama süresi de parametrik olup, başlangıçta, tüm hisseler için 15 gün olarak uygulanacaktır. Bu aşamada da, bilgilendirme KAP aracılığıyla otomatik olarak yapılacaktır.

  Sistem, tümüyle otomatik çalışmaktadır; objektif ve adildir; hisse senedi bazlıdır; her hissenin geçmiş verilerini dikkate almaktadır; esnek bir yapıda tasarlanmıştır; gözetimde etkin ve proaktif bir yaklaşım getirmektedir.

  Sistem hakkında ayrıntılı bilgilere İMKB'nin internet sitesinden ulaşılabilir.

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Beklenmedik Durum Planı

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş internet sitesinde oluşabilecek genel bir problem durumunda aşağıda yer alan hizmet kanallarımız üzerinden emirlerinizi iletebilirsiniz:

  1) Çağrı Merkezi müşteri temsilcilerimize ulaşarak,

  Telefon: 0216. 453 00 53 ve/veya 0216. 453 00 00 / 1211 – 1159 – 1552 Dahili

  2) Hesabınızın bağlı bulunduğu birim ve/veya şubelerimize telefonla ulaşarak.

  Emriniz alınmadan önce güvenlik nedeniyle Kimlik Bilgileriniz sorulacaktır. Yukarıdaki yollarla alınan emirlerin teyitleri yine telefon yoluyla öğrenilebilecektir.

  Saygılarımızla.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. "Kamuyu Aydınlatma Formu" için buraya tıklayınız.

 • "Emir İptalleri" hakkında Borsamız tarafından gönderilen duyuru aşağıda belirtildiği gibidir :

  Bilindiği üzere, 8 Ekim 2010 tarihinden itibaren Borsamız Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde "emir iptalinin koşulsuz olarak serbest bırakılması" uygulamasına geçilmiştir.

  Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak, kamuoyunda, "emir iptalinin amacı dışında kullanıldığı, iptale konu emirlerin piyasayı etkilemek ve yönlendirmek maksadıyla girildiği ve bu nedenle yapılan emir iptallerinin yatırımcıları yanıltıcı bir nitelik arz ettiği" yönünde görüşler dile getirilmektedir.

  Borsamız Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleşen tüm işlemler ve iletilen tüm emirler gibi, emir iptalleri de SPK-İMKB Ortak Gözetim Sistemi tarafından hisse, yatırımcı ve iptal edilen her emir bazında elektronik olarak izlenmekte olup; hisse senedi piyasasının arz ve talebini yapay olarak etkileme, hissenin fiyatı ve miktarı açısından piyasayı yanlış yönlendirme ve aktif bir piyasa izlenimi yaratma amaçlarına yönelik olduğu tespit edilen emir iptalleri manipülasyon fiilinin karinesi olarak değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu kapsamda, emir iptali imkanının gerçek amacı dışında kullanılmaması konusunda yatırımcıların dikkatinin çekilmesinde yarar görülmüştür.

  Bilgilerinize sunarız.

  Saygılarımızla,

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı'nı incelemek için buraya tıklayınız.

  Saygılarımızla,

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2009 Tarih ve 35/1064 Sayılı Kararı için buraya tıklayınız.