Canlı Destek Al

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Halka Arz Özet Bilgilendirme

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş., 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 24,00 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşmek üzere toplam 7.500.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir.

Konsorsiyum üyeleri yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 13,3x olarak hesaplanmıştır.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye Artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

7.500.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%20

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

27 – 28  Mayıs 2021

Halka Arz Fiyatı:

24 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

180.000.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%70)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%20)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%28’i ATP Zenia markasının global pazarlarda açılım yapısının oluşturulması,

%23’ü Ar-Ge yatırımlarının ve aktif projelerin hızlandırılması,

%21’i ATP teknoloji araçları, altyapı ve bulut sistemlerinin ölçeklendirilmesi,

%11’i ATP Zenia markasının global pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

%9’u Şirket’in İşletme Sermayesinin güçlendirilmesi

%4’ü Şirket’in, Tradesoft China IT LTD firmasının %51’in alımından kaynaklanan borcunun geri ödemesi,

%4’ü Şirket büyümesini destekleyen fiziksel ortamların oluşturulması amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 1997 yılında kurulan İstanbul merkezli bir teknoloji firmasıdır. Şirket çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların teknolojik altyapılarını oluşturmakta, firmaların faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri için yazılım çözümleri geliştirmekte ve üçüncü taraflarca üretilmiş bazı yazılımların entegratörü olarak faaliyet göstermektedir. Konuk ağırlama sektörüne yönelik sunulan çözümler Şirket gelirlerinin %73’ünü oluşturmaktadır. 

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %22 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 211,6 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %59 YBBO sergileyerek %25’lik FAVÖK marjıyla 52,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 36,4 milyon TL net karı bulunan Şirket, Net Borç/FAVÖK oranı -0,28x ile net nakit pozisyonundadır.