Canlı Destek Al

Boğaziçi Beton Halka Arz Özet Bilgilendirme

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 3,50 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

100.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 14.000.000 TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 114.000.000 TL’dir. 

Konsorsiyum üyeleri Yurtiçi Bireysel Yatırımcı ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK 8,1x olarak hesaplanmıştır. 

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

100.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

14.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%30

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

26 – 27– 28  Mayıs 2021

Halka Arz Fiyatı:

3,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

399.000.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%60)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%20’si yatırım finansmanı ve araç/makine alımları

%30’u işletme sermayesinin güçlendirilmesi

%50’si finansal borçların ödenmesi

amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılacak kar payına Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık, borçluluk, nakit durumu ve ekonomik şartlar dikkate alınarak karar verilecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 


Şirket 2003 yılında kurulmuştur. Şirket, ana faaliyeti olan hazır beton üretimi ve satışının yanı sıra nervürlü demir ve agrega satışı da yapmaktadır. Şirket, mevcut durumda toplam 30 adet sabit ve mobil beton santraline sahip olup, İstanbul Havalimanı Metro projesi ve Merkez Bankası binası gibi önemli projelerin de tedarikçisi konumundadır. Hazır beton satışları 2020 yılı Şirket cirosunun yaklaşık %87,3'ünü oluşturmaktadır. 

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %6,4 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 733 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %16,3 YBBO ve %21,4’lük FAVÖK marjıyla 156,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 30 milyon TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı ise 1,9x ile yüksek sayılabilecek bir noktadadır.