Canlı Destek Al

Çan2 Termik Halka Arzı Özet Bilgilendirme

Çan2 Termik AŞ, 21-22 Nisan tarihlerinde 3,90 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 67.590.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Mevcut ortağın ayrıca 6.759.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt içi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayabilecek olup Kurumsal Yatırımcı talepleri Konsorsiyum Lideri tarafından toplanacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 10,0x olarak hesaplanmıştır

Halk Yatırım’ın hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

67.590.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

Ek Pay Satışı:

6.759.000 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı:

%21,12

%23,23 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

21-22 Nisan

Halka Arz Fiyatı:

3,90 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

263.601.000 TL

289.961.100 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%50)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%50)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Elde edilen gelirin tamamı banka kredilerinin kısmi kapamalarında kullanılacaktır.

 

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılabilir dönem kar tutarı Şirket’in borç servis oranını karşıladıktan sonrasındaki serbest nakit akımının en az %50’sinin dağıtılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 2003 yılında kurulmuştur. Şirketin mevcut durum itibarıyla 340 MWm kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı termik santrali bulunmaktadır. Çan2 Termik Santrali, 2020 yılı içerisinde toplam 1.865 GWh brüt elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. 

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %47 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 739,5 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %89 YBBO sergileyerek %35’lik FAVÖK marjıyla 262,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 37,3 milyon TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 6,2x ile oldukça yüksek bir noktadadır.