Canlı Destek Al

E-Data Teknoloji Pazarlama Halka Arz Dokümanları

E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka Arza Katıl