Canlı Destek Al

Finansman Bonosu İhracına İlişkin Kurul Onay Bildirimi

''Yurt içinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/593 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 30.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 45.000.000 TL) nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 19.06.2018 tarih ve 29833736-105.02-02- E.6825 sayı ile onaylanmıştır.

İhraç edilecek olan 91 gün vadeli finansman bonolarının basit faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS'ler);

 

İtfa Tarihi ISIN
08.08.2018 TRT080818T12
14.11.2018 TRT141118T19

Tanımlı kıymetlerdir.

91 gün vadeli finansman bonolarının vadesine denk gelen gösterge kıymetler arasında doğrusal yakınsama yöntemiyle belirlenen gösterge bileşik faiz oranından hesaplanan gösterge basit faiz oranı %17,25 kabul edilecek, bu gösterge basit faiz oranının %17,25'dan daha düşük çıkması durumunda gösterge faiz oranı %17,25 kabul edilecek, bu faiz oranına her durumda %2,25(225 baz puan) ek getiri eklenerek nihai satış fiyatı belirlenecektir.